MECLİSTE EVSEL KATI ATIK TARİFESİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI!

10 Aralık 2014 Çarşamba, 18:52

 

 MANİSA Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı’nda ilçe belediyelerinin talepleri ile gündeme gelen evsel atık tarifelerinin MASKİ tarafından su faturalarına yansıtılması önergesi görüşüldü. Konuya ilişkin yönetmelikleri açıklayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Manisa’da katı atık bertaraf tesisi olmamasından dolayı MASKİ’nin su faturalarına evsel atık bedellerini yansıtmasının mümkün olmadığını ifade etti. Önergenin bakanlık onayının alınarak çelişkilerin ortadan kaldırılması halinde tekrar meclis gündemine alınması kararlaştırıldı.

İlçe belediyelerinin “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri dayanak göstererek belirlediği tarife ve bu tarifelerin Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu’nda (MASKİ) görüşülerek, su faturalarına yansıtılma isteği Aralık ayı Büyükşehir Belediye Meclis gündemine geldi. Yönetmeliğin uygulanabilmesinin, tam anlamıyla faaliyete geçen bir Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin varlığıyla mümkün olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, konuya yönelik yönetmelik dayanaklarını açıkladı. 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi uyarınca, belediyelerce 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren “evsel katı atık ücret tarifesinin” belirlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını ifade eden Memiş, “Yönetmelik doğrultusunda tam maliyetli esaslı tarifelerin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslar kapsamında, taşıma, aktarma, geri kazanım, düzenli depo sahasının kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım/gözetim, satış gibi faaliyetlerin bulunması gerektiğine şüphe yoktur. Aynı maddede ücret ise, çevre temizlik vergisi ile aynı kanunun 87’nci maddesi uyarınca kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve 2560 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca alınan kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini de içerecek şekilde; atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyetli esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini  karşılamak üzere evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar tarafından ödenmesi gereken parasal değeri ifade eder. Bu açıdan bakıldığında, Manisa ölçeğinde bu şartları ve teknik altyapıyı karşılayacak Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisinin bulunmadığı ortadadır. Özetle Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenebilmesi için bu amaçla kurulmuş ve sağlıklı işleyen bertaraf tesislerinin bulunması gerekmektedir. Bunun dışında ilçe belediyelerince düzenlenecek tarifelerin Büyükşehir Belediyesi veya bağlı kuruluşu Su ve Kanalizasyon İdaresini bağlayan ve ilgilendiren hiçbir yönü bulunmayacaktır. Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu su ve kanalizasyon idaresinin söz konusu tarifeye ilişkin ücreti su faturalarına yansıtıp tahsiline aracılık edebilmesinin temel şartının Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri’nin varlığı olması nedeniyle, bu tarifelerin de büyükşehir belediye meclisi veya MASKİ Genel Kurulunda görüşülmesini gerektiren hiçbir yasal dayanak bulunmamaktadır” dedi.

 

AK Parti’den Ücretler Su Faturalarına Yansıtılabilir Görüşü

AK Parti Grup Başkan Vekili Zülfikar Gürcan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Halil Memiş’in verdiği bilgilerin ardından yaptığı konuşmada şöyle konuştu, “Katı atık bertaraf tesisi bulunmuyor diye, biz Manisa’da bulunan 1 milyon 300 bin vatandaşa ‘katı atık bertaraf tesisi olmadığı için atık üretmesin’ mi diyeceğiz? Yasak getirelim, üretmesinler ya da ürettikleri atıkları kendi imkanları kapsamında bertaraf etsinler. Bertaraf iki şekilde olur, birincisi vahşi depolama şeklinde, ikincisi ise tesis şeklinde yapılan depolama alanıdır. Bizim böyle bir vahşi depolama alanı olarak kullandığımız alan var. Biz 3 aydır bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. ‘Atık su ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetler müstakilen düzenli aralıklar ile su faturaları üzerinden yapılır’ diye bir madde var. Burada diğer bir husus bu yönetmeliğin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanması gerektiği, uygulanmaması durumunda gerekli olan yasal işlemlerin başlayacağıdır. Bunu Sayıştay çıkartıyor, herhalde çıkardığı bir uygulamanın takibini de yapar, bunun sorgulamasını yapar. Bizim belediye başkanlarımıza katı atık bedellerinin su faturalarına yansıtmaları da söz konusu” dedi.

Vahşi Depolama Katı Atık Bertaraf Tesisi Değildir

Gürcan’ın ardından söz alan Genel Sekreter Halil Memiş de bu konuda görüş verilmiş birçok yargı kararının mevcut olduğunu, bu konuda ısrarcı olunması halinde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belediye tarafından asli olarak yürütülen kamu hizmetleri ile ilgili gelir ve ücret tarifelerine yer verilmiş olup bu tarifelerin yine kanunda belirlendiği şekle uygun düzenlenmesi gerektiğinin ifade etti. Memiş, “Ben öncelikle vahşi depolama alanının bertaraf tesisinin olup olmadığı konusundaki görüşe açıklık getireyim. Bununla ilgili yönetmelik var. Bizim vahşi depolama alanlarını bertaraf tesisi olarak görmemiz mümkün değil. Böyle olsaydı ilçelerde bu konuda depolama alanı aramamıza gerek kalmazdı. Bu yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınmıştır. Sayıştay’ın böyle bir yönetmelik çıkarma yetkisi yoktur. Bunun uygulama tarihi bellidir. Bu uygulamayla ilgili bu uygulamaya uygulamayanlar hakkında da ceza işlemi yapılacak şeklinde bir düzenleme söz konusu değildir. Yönetmeliğin su faturaları üzerinden yapılabileceğini gözden kaçırmadık, biz MASKİ üzerinden yansıyan su faturalarından tahsil edemeyeceğimiz kanaatindeyiz” dedi.

Daha Net Sonuç İçin Görüş Alınmalı

Açık bir yasal düzenleme bulunmaksızın, belediye meclisi tarafından ücret tarifesi düzenlenmesinin, meclis üyelerinin ve uygulayıcılarının cezai ve hukuki sorumluluğunu doğuracağının bilinmesinin gerektiğini ifade eden Memiş, “Daha net sonuca ulaşılabilmesi için ilgili Bakanlıklardan görüş istenebileceği gibi, ilçe belediyelerimizin avukatları ve ilgili birim amirleri ile yapılabilecek bir çalıştayla daha net sonuçlara varılabileceğini düşünmekteyiz. Böylece, tüm il genelini ve Manisa’da yaşayan yaklaşık 1 Milyon 360 bin civarındaki vatandaşı doğrudan doğruya ilgilendiren bir konuda ortak akılla ve istişare ile hem hukuki açıdan, hem de vatandaş memnuniyeti açısından daha gerçekçi sonuçlara ulaşılabilir diye düşünmekteyiz” dedi.

Bakanlık Onayı Meclis Kararı Bekleniyor

Açıklamaların ardından AK Parti Gurup Başkanvekili Zülfikar Gürcan, ilçe belediyelerinin bu konudaki görüşlerini almak istediklerini ifade ederek, bir hukukçu olarak Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’den görüş istedi. Başkan Şirin ise gelir noktasında hemfikir olduklarını ifade ederek, bakanlık olurunun önemini vurguladı. Aynı zamanda evsel atıkların ücretlerinin alınmasına yönelik alt yapı çalışmalarını oluşturduklarını söyleyen Şirin, “Çelişkilerin ortadan kalkarak bakanlık görüşünün doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bizler de meclis kararını bekliyoruz” dedi.

Konu Ocak Ayı Meclisi’nde Görüşülecek

Konuşmaların ardından verilen önergenin hukuk nezdinde görüşleri alınarak komisyonda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de görüşmelerin tamamlanması halinde konunun Ocak ayı Belediye Meclis Gündemi’ne gelebileceğini söyledi. Başkan Ergün, “Konuya yönelik bakanlık yazısı gelsin. Çelişkilerin ortadan kalkmasıyla kanunlar nezdinde sorun yaşanmadığı takdirde önerge kabul edilir” dedi. Konuşmaların ardından önerge komisyonda görüşülmek üzere havale edildi.

 

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir