Öğretmene küpe cezasına Danıştay freni

10 Nisan 2015 Cuma, 16:20

MANİSA’da sınıf öğretmeni Cuma Toygar, 5 yıl önce, Necatibey İlköğretim Okulu’nda görev yaparken derslere küpeli girdiği için, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle verilen maaş kesintisi cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Manisa 1’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme cezayı iptal ederken, karar Danıştay tarafından da onandı.

Manisa Necatibey İlköğretim Okulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Cuma Toygar’a derslere küpe takarak girdiği için 2010 yılı Eylül ayında, üç kez uyarıda bulunulmasının ardından 30’da 1 oranında aylık kesme cezası verildi. Öğretmen Toygar ayrıca bir köy okuluna tayin edildi.

YASAK DEĞİL, SİMGE İÇERMİYOR

Bu gelişmelerin ardından avukatı aracılığıyla Manisa İdare Mahkemesi’ne başvuran Toygar, aylık kesme cezasının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti. Dava dilekçesinde, aylıktan kesme cezasının hukuka aykırı olduğu, Toygar’ın toplumsal yaşamdaki farklılıklar ve hoşgörü konulu derste küpe takarak, özgürlük anlayışının gelişmesini örneklemeye çalıştığı; buna yönelik olarak okul yönetimi tarafından üç kez uyarı yapıldığı, ardından disiplin cezası uygulandığı, mevzuat açısından bakıldığında, erkek öğretmenlerin küpe takmasının yasaklanmadığı, takılan küpenin de herhangi bir simge içermediği vurgulandı.

Davalı Manisa Valiliği adına yapılan savunmada ise davacı hakkında yapılan soruşturma kapsamında eğitim kurumları için belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davrandığı, buna yönelik yapılan uyarıları dikkate almadığının anlaşılması üzerine eylemine uyan disiplin cezasının uygulandığı belirtilerek davanın reddi istendi.

Mahkemenin yaptığı değerlendirmede, kılık kıyafet kurallarının erkek ve kadın memurlar açısından ziynet eşyası, takı gibi giyim kuşam öğeleri yönünden herhangi bir yasaklama, sınırlama getirmediği, davacının küpe veya yüzük takarak mesaiye gelmesinde engel bir durumun bulunmadığı belirtildi. İdarenin, erkek memurun küpe takmasının ‘örf ve adetlere aykırı olduğu’ yönündeki görüşüne karşılık da “Süregelen zamanla etkileşime giren, değişen, çağın koşullarına adapte olan örf ve adetlerin, bu değişiklikleri ve ayrıca izafilikleri nedeniyle unsurlarının somut olarak belirlenmesi gereken, disiplin hukuku açısından ceza ihdas eden bir anlamda yorumlanamayacağı; kaldı ki davacının küpe takmasının mevcut örf ve adetlere ne şekilde aykırı olduğunu veya toplumun bütünü tarafından kabul görüp görmediğini de belirleyen bir dayanak noktasının bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca davacının taktığı küpe ile siyasi, dini, etnik manada herhangi bir mesaj verdiğine dair soruşturma raporunda bir tespit yapılmadığı, dolayısıyla temelinde suç olmayan bir konudaki uyarılara uymamasının, üzerine atılı suçun unsurlarını da oluşturmayacağı kanaatine varılmıştır” denildi.

Dava konusu disiplin işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek, oybirliğiyle iptaline karar verildi. Manisa Valiliği’nin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 12’inci Dairesi, mahkemenin kararını onadı.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.