MASKİ’DEN KARTLI SU SAYAÇLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

29 Mart 2016 Salı, 17:58

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin kartlı su sayacı uygulamasına dair son günlerde basına ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç açıklama yaptı. Kartlı su sayacı uygulamasıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Koç konuyla ilgili şunları söyledi:

“Değişim, yenilik ve gelişime karşı her çağda direnenler olmuştur. Ancak tarih yeniliğe direnenlerin değil, yeniliği ve gelişimi savunanların haklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu çerçevede kartlı su sayacı gibi vatandaşa ve su idaremize; tasarruf, kullanım kolaylığı, su israfını önleyici bir uygulamaya dahi karşı koyanların olduğunu görmekteyiz. Katı muhalefet anlayışıyla karşı koyanlar, öne sürdükleri akıl almaz iddialarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Günümüzde, suya olan talep sürekli olarak artmakta, mevcut kaynaklar ise gün geçtikçe azalmaktadır. Bu durumda kaynakların verimli kullanılması gerekliliği keyfiyet değil, gelecek nesiller için bir zorunluluk olarak önümüze çıkmaktadır. İşte bu açıdan bakıldığında halkına temiz, sağlıklı ve daha ekonomik su sağlamakla yükümlü su ve kanalizasyon idareleri için, kayıt dışı su sarfiyatıyla mücadele büyük önem kazanmaktadır.”

“Ödeyene ‘Daha fazla öde’ demek olmaz”

Kartlı su sayacı uygulamasıyla birlikte kayıp ve kaçak su kullanımının büyük ölçüde ortadan kaldırılacağının altını çizen Yakup Koç şunları söyledi: “Büyükşehir Yasası ile il bütünündeki tüm su ve kanalizasyon hizmetlerinin tek elde birleştirilmesiyle birlikte mekanik eski sayaçlarda okuma kalitesinin düşük, sağlıksız olduğu, kayıp ve kaçak oranının ise akıl almaz boyutlarda olduğu bir tablo önümüze çıktı. Bu durum aynı zamanda kendi içinde bir adaletsizliğe yol açıyordu. Düzenli su bedeli ödeyen vatandaşın omuzlarına daha fazla yük bindirilmesi idaremizce asla kabul edilemez bir durumdu. Ödeyene daha fazla öde demek olmazdı. İşte bu nedenledir ki 18 Mayıs 2015 tarihinde yapılan MASKİ Genel Kurul toplantısında meclis üyelerimiz tüm sayaçların kartlı sayaca geçirilmesi konusunda karar aldı. Gelinen noktada ilk aşamada 87 bin abonemiz kartlı sayaç sistemine geçti. Bu sayaçlarla kayıt dışı su sarfiyatının önüne geçmeyi, sayaca giren suyun ölçülen yani bedeli ödenen su olduğu ilgisini oluşturmayı ve il bütününde adaletli su dağıtımı sağlamayı amaçlıyoruz.

  • Çünkü su, gereksiz sarf edilemeyecek bir kaynak.
  • Çünkü su kayıt dışı sarfa göz yumulamayacak kadar değerli bir kaynak.
  • Çünkü su, sınırlı bir yaşam kaynağı”

Kartlı sayaçta su kesintisi yok

Akıllı sayaç sisteminin vatandaşa sağladığı kolaylıkları anlatan MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, MASKİ’nin bu uygulamayla birlikte sunduğu hizmetlerle ilgili şunları söyledi:

“MASKİ olarak hayata geçirdiğimiz kartlı sayaçlar sadece kayıp ve kaçak ile mücadele açısından değil, aynı zamanda abonelerimize de önemli avantajlar sunmaktadır. Her şeyden önce şu an kartlı sayaç kullanan binlerce abonemiz suyu diğer abonelerimize göre yüzde 10 oranında daha ucuz tüketmekte. Bunun dışında kartlı su sayacına geçen ticarethanelerimiz için kademe sistemi ortadan kalkmış oluyor. Meskenlerde kullanılan kartlı sayaçlarda ise yıllık 200 metreküpe kadar kademe uygulanmıyor. Faturaların geç ödenmesinden kaynaklanan gecikme faizleri, açma – kapama gibi masraflar ortadan kalkıyor. Üstelik kartlı sayaçlar için vatandaştan depozito alınmıyor, önceki yıllarda alınmış olan depozitolar da kartlı sayaç abonelerimizin borcundan düşülüyor. Mülk sahibi-kiracı arasındaki zaman zaman baş gösteren su bedeli anlaşmazlıkları da böylelikle ortadan kalkmış oluyor. Kartlı su sayaçlarına günün her saatinde kolaylıkla yükleme yapılabiliyor. Yeni sistemle vatandaş haftasonu, resmi tatil ve dini bayramlarda kesinlikle su kesintisine maruz kalmıyor. Kartlı sayaçlara bakiye yüklenmesi ya da sayaç bedeli taksit ödemelerinde abone merkezine gelemeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve ya ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın işlemleri evlerinden alınarak öncelikli olarak yapılarak, tekrar evlerine bırakılıyor. Hatta hiçbir şekilde evinden dışarı çıkamayacak durumda olan abonelerimiz için, MASKİ’deki arkadaşlarımız bölgeye gidip, işlemleri bizzat kendileri gerçekleştiriyorlar.”

Yapıcı çözüm önerilerine her zaman açığız

Kartlı sayaç sistemi ile sayaç okuma, fatura gönderme gibi vatandaşın ödediği su bedeline eklenen maliyetler de ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla su bedelinin üzerindeki yükler kartlı sayaç sistemi ile çöpe atılmış oluyor. Hem vatandaşa, hem su idaresine böylesine önemli kazanımlar sağlayan, su dağıtımına tasarruf ve adalet getiren bu sisteme karşı çıkılması akla, hayata ve gelişime uygun denebilir mi? Kaldı ki kartlı su sayaçları Türkiye’de ve dünyada ilk kez Manisa’da uygulanmıyor. Yıllar öncesinden buyana Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Eskişehir gibi illerimizde denenmiş, başarılı sonuçlar elde edilmiş bir sistem Manisa’da hayata geçiyor. Şu anda Balıkesir, Aydın ve Denizli gibi komşu illerimizde de kartlı sayaçlar bir bir yaygınlaşıyor. Hal böyle iken tasarruf, adaletli dağıtım ve büyük kolaylık sağlayan yeni bir sistem olan kartlı su sayaçlarına karşı Manisa’nın kayıtsız kalması düşünülebilir miydi? Manisa Büyükşehir Belediye’sine ve MASKİ’ye muhalefet etmek isteyenlerin, getirilen her yeniliğe, sunulan her hizmete “istemezük” mantığıyla yaklaşmak yerine, proje ve yenilikler sunan önerilerle gündem teşkil etmelerini arzu ediyoruz.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir