Hanehalkı bütçesinin dörtte biri konut ve kiraya gidiyor

04 Eylül 2014 Perşembe, 12:14

Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre hanehalklarının tüketim harcamaları içinde en yüksek payı, konut ve kira harcamaları almaktadır. Bu pay 2012 yılında %25,8 iken 2013 yılında %25 olarak tahmin edilmiştir.

2013 yılında en düşük gelir grubu olan birinci %20’de yer alan hanelerin toplam harcamaları içinde konut ve kira harcamalarının payı %33,3 iken en yüksek gelir grubundaki hanelerde bu oran  %21,2 olmuştur.

Konuttan sonra en çok gıdaya harcama yapılıyor

Toplam tüketim harcamalarında, konut ve kira hacamalarından sonra en yüksek payı alan grup %19,9 oranıyla gıda ve alkolsüz içecekler olmuştur. Gıdayı %17,4 oranıyla ulaştırma harcamaları izlemektedir.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük pay %2,1 ile sağlık grubuna ait iken, eğitim hizmetleri %2,4 oranıyla toplam harcama içindeki en düşük ikinci harcama grubudur.

Haneler zorunlu harcamaları nedeniyle eğlenceye daha az pay ayırıyor

Kültür ve eğlence harcamalarına hanehalkı bütçesinden ayrılan pay sadece %3,1 iken otel, lokanta ve pastane harcamalarının payı ise %5,9’dur.

Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye, 2013

 GRAFİK

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir