ODTÜ’lü Öğrencilerin Manisa Sınavı

08 Ocak 2015 Perşembe, 15:24

Soma’da yaşanan maden kazasından etkilenerek çalışma ili olarak Manisa’yı seçen ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. sınıf öğrencileri çalışmalarının ilk aşamasını tamamladı. Öğrenciler ilk dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalarda hazırladıkları 1/250 bin, 1/100 bin ve 1/25 binlik planları jüriye sundular. Jüride Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Türkan Taş Köroğlu da konuk üye olarak yer aldı.

Çalışma ili olarak Manisa’yı seçen ve hazırlayacakları stüdyo çalışmaları için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle incelemelerde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. Sınıf öğrencileri güz dönemi çalışmalarını tamamladı. Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Işık, Prof. Dr. Tansı Şenyapılı, Prof. Dr. Özcan Altaban, Araştırma Görevlileri Başar Özbilen ve İsmail Demirbağ, Dr. Hüseyin Çiçek, Dr. Anıl Şenyel, Öğretim Görevlileri Gökhan Ünal ve Feridun Duyguluer ile birlikte Manisa’da incelemelerde bulunarak projeler üreten öğrenciler güz dönemi sonunda hazırladıkları projeleri jüriye sundular.

Projelerini jüriye sundular

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri incelemelerin ardından güz dönemi için hazırladıkları 1/250 bin, 1/100 bin ve 1/25 binlik planlama çalışmalarıyla Manisa için projeler ürettiler. Projeler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Türk Taş Köroğlu ile Harita Planlama Şube Müdürü Müge Ilgaz Yolcu’nun da konuk olarak katıldığı jüri tarafından değerlendirmeye alındı.

Kent merkezine yönelik çalışma yapacaklar

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin bahar döneminde 1/5 binlik ve 1/1000’lik kent merkezine yönelik planlama önerileriyle ilgili çalışmalar hazırlayacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Türkan Taş Köroğlu, “Öğrenciler projelerini hazırlarken Manisa’nın problemlerini masaya yatırdılar. Bu noktada konuyla ilgili vizyon geliştirerek planlarını bu doğrultuda hazırladılar. Bu çalışma ile Manisa’nın kentsel gelişimine katkıda bulunacak verilerin ortaya çıkarılması hedefleniyor” diye konuştu.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir