Kontrol Görevlilerine Haccp Tetkik Eğitimi Verildi

28 Kasım 2014 Cuma, 14:54

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 5996 Sayılı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği yaklaşımını göz önüne alarak İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan kontrol görevlilerine    24 – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Haccp Tetkik Eğitimi düzenledi.

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitime Gıda ve Kontrol Şube Müdürü Hakan Kırmızı ve İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli 31 kontrol görevlisi katıldı.

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde görev yapan konu uzmanları Hatice Uslu ve Nilgün Karaca’nın 5 gün süresince verdiği eğitimde, gıda ve yem işletmelerinde kurulacak sistemlerin denetimi ve bu sistemlerin kontrolleri konuları işlenerek, uygulamalı olarak da eğitimler düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, yapılan bu eğitimler ile gıda zincirinin bütün aşamalarının yeniden düzenlenmekte olduğunu ve bu kapsamda ilimizin Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Haccp Sistemi’nin ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşım olduğunu açıklayan İl Müdürü Hasan Çebi, “Haccp, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni ve ortam hijyeni gibi hijyen şartlarının belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır” dedi.

Haccp Sisteminin temel ilkelerine de değinen Çebi, “Sistem kapsamında tehlike analizinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve kritik limitlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamanda kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması, kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması ve sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin belirlenmesi şarttır. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Sistemin sürdürülebilirliği açısından bu esasları uygulamak şarttır” dedi.

5996 sayılı kanun kapsamında, gıda ve yem işletmecilerinin işletmelerinde tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve bu sistemi uygulamakla yükümlü olduklarını belirten Çebi, “Gıda ve yem işletmecisi, üründe veya ürünün üretim, işleme veya dağıtım aşamalarında değişiklik olması hâlinde, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan sistemin uygulanmasını gözden geçirmek, sistemde gerekli değişiklikleri yapmak ve bu değişiklikleri kayıt altına almak zorundadır” dedi.

Çebi, düzenlenen bu eğitimler ile gıda ve yem kontrol hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlandığını vurgulayarak, “Konu uzmanlarımız almış oldukları bu eğitimler ile tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasında daha etkin rol oynamış olacaklardır” dedi.

5 günlük eğitimin ardından katılımcılar sertifikalarını aldı.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir