Kırsal Kalkınma Projesi 8. Etap Projeleri İmzalandı

07 Ağustos 2014 Perşembe, 10:38

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2014 yılı 8. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Kalkınma Yatırımlarına 10.838.602 TL hibe desteği sunuyor.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği çerçevesinde 2014 yılı 8. etap uygulamalarına 51 adet başvuru yapıldığını ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, “İlimizde yapılan değerlendirmeler sonucu 36 proje Bakanlık tarafından uygun görülmüştür. 33 proje sahibi ile sözleşme imzalanmış olup, bu projelerin hibeye esas toplam tutarı 21.677.205 TL’dir. Sözleşme imzalanan proje sahiplerine 2014 yılı içerisinde 10.838.602 TL hibe desteği verilecek ve bu projeler ile 569 kişiye istihdam sağlanmış olacaktır” dedi.

Sözleşme imzalanan 33 projeden, 20 projenin kapasite artırımı, 6 projenin tamamlama ve 7 projenin de yeni olduğunu vurgulayan Çebi, “Sözleşme imzaladığımız projelerin içerisinde, 9 zeytinyağı, 5 zeytin, 5 meyve-sebze, 4 süt, 2 pamuk çırçır ve 2 gübre işleme tesisi olup, yine 1 güneş enerjisi, 1 yem, 1 salça, 1 kuruyemiş, 1 et işleme fabrikası ve 1 silo tesisi mevcuttur” dedi.

Programın amacına da değinen Çebi, “Bu kapsamda doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal alanda belirli bir kapasitenin oluşturulması sağlanmaktadır” dedi.

İlimizde 2006 yılından beri uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2014 yılı Ağustos ayı itibariyle 7 etap halinde 134 proje tamamlanmış ve uygulanan bu projelerle 1428 kişiye istihdam sağlandığını vurgulayan Çebi, “Şimdiye kadar uyguladığımız projelere 27.691.732 TL hibe desteği ödemesi gerçekleştirdik. Bu projelerle, çoğunluğu İlimizde üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yapılarak çiftçi ve ülke ekonomisine önemli katkılar yapılmış, özellikle uygulanacak ve uygulanmakta olan Avrupa Birliği kaynaklı fonların kullanımı için kapasite oluşturulmuştur” dedi.

2014 yılı içerisinde Bakanlığımızın yayınlayacağı tebliğ doğrultusunda yeni başvuruların alınacağını da hatırlatan Çebi, “Yatırımcılarımız, her türlü işlemi İl Müdürlüğümüzde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimi ile koordineli olarak yapacaklardır. Tüm uygulamalarımız Bakanlığımızın ve İl Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden duyurulmaktadır. Ayrıntılı bilgi almak isteyen yatırımcılarımızın İl Proje Yürütme Birimine başvuruda bulunmaları gerekmektedir” dedi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.