KAMU YÖNETİCİLERİNE, MEMURUN YARGILANMASI VE DİSİPLİN UYGULAMALARI ANLATILDI

23 Aralık 2014 Salı, 16:55

Manisa’da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan il müdürü, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve şeflere 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Hükmü ve Uygulamaları hakkında seminer verildi.
Manisa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü koordinesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda düzenlenen seminere Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş, İl İdare Kurulu Müdürü Cihangir Deniz, Kaymakam Adayı Abdullah Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan il müdürü, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve şefleri olmak üzere toplam 340 kişi katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan seminerin açılış konuşmasını Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş yaptı. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Hükmü ve Uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılacağını belirten Seçilmiş, “Öncelikle bir konunun net olarak bilinmesi lazım. 4483 sayılı memurun yargılanması ile ilgili kanun bir ayrıcalık, bir zırh, bir dokunulmazlık içeren kanun değil, sadece memurların hangi koşullarda yargılanabileceğini gösteren bir kanun. Kamuoyunda bazen yanlış algılanabiliyor. Daha önce Memurin Muhakematı hakkında bir kanun vardı. Yeni kanunda sadece göreviyle ilgili olan suçlar, yani Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış, ancak görevi ile ilgili olursa, bu kanun kapsamına girebiliyor. Görevi ihmal, görevi kötüye kullanma gibi suçları içeriyor. Bunun dışında işlenmiş olan suçlar genel hükümlere göre normal adli yargılamaya tabi. Ancak bu tarz suçlarda suçun oluştuğu kanaatine varılırsa, yapılan değerlendirmelerin sonunda bu yargılama usulüne geçilebiliyor. Disiplinle ilgili de şunları söyleyebilirim. Bir konu geldiğinde bu konu bir araştırılır. Bu bir şikayet olabilir, ihbar olabilir, BİMER’den gelen bir müracaat olabilir, bu konunun öncelikle araştırılarak açıklığa kavuşturulması lazım. Bu Ceza Kanununda suç teşkil edebilir, bazen bir disiplin hukuku anlamında disiplin suçu olabilir, bazen hem bir disiplin soruşturması hem de cezai anlamda suçu içerdiği için aynı zamanda 4483 ile ilgili bir ön incelemeyle ilgili tabi olabilir” dedi.
Bir konunun herhangi bir şekilde kendilerine ulaştığında konunun öncelikle iyi irdelenmesi, bütün boyutlarıyla ortaya konması gerektiğini kaydeden Seçilmiş, “Ortaya konduktan sonra elde edilen bulgulara göre hangi konuda bir incelenme, soruşturma, araştırma yapılması gerekiyorsa o konuda yeniden yetki alarak gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. İki konu çok önemlidir. Birincisi mevzuat kısmını, hukuki olan kısmını çok iyi bilmek zorundayız. Neticede bir hukuk devletindeyiz, hukuk hepimize lazım. İkincisi, şekli konular. Fezleke düzenlenmesi, inceleme raporunun düzenlenmesi, ön inceleme raporunun düzenlenmesi. Bu şekli kısımlar da verilen görevin ifa edilmesi ile ilgili çok önemlidir” diye konuştu.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci maddesinde daha ziyade disiplin suçları ve disiplin suçlarına yönelik disiplin cezalarının öngörüldüğünü kaydeden Seçilmiş, “Bunun yanında özel düzenlemeler de var. Polis Disiplin Tüzüğü gibi, özel düzenlemeler veya kanunlarla düzenlenmiş özel düzenlemeler söz konusu olabiliyor. Bu gibi durumlarda bu özel düzenlemelere bakmak gerekiyor. Bu düzenlemelerle birlikte oradaki tanımlamalara uygun bir suç oluşup oluşmadığının öncelikle irdelenmesi gerekiyor. Burada iyi niyeti ortaya koymuş. Önceden disiplin cezası alıp almadığı, bunun hafifletici bir neden olarak bir alt ceza veya cezadan istisna edilip edilmemesi gibi düzenlemeler yapılmış. Her şeyden önce, en önemlisi şu. Bir konu önümüze geldiğinde mutlaka bizim doğru bir şekilde tanımlamamız lazım. Çok iyi irdelenmeli, araştırmalardan sonra varılan neticeye göre bir çalışma yapılmalıdır diye düşünüyorum” dedi.
Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş’in konuşmasının ardından İl İdare Kurulu Müdürü Cihangir Deniz 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Hükmü ve Uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi vererek soruları yanıtladı.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir