İÇİŞLERİ VE VALİLİK PERSONELİNE İHALE EĞİTİMİ

20 Kasım 2014 Perşembe, 19:27

İçişleri ve Valilik birimlerinin müdür ve personeline İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı gereğince hazırlanan 2014 Yılı I. ve II. Altı Aylık Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında Satın Alma, Kiralama ve İhale İşlemleri hakkında eğitim verildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Manisa Defterdarlığı Muhasebe Müdür Yardımcısı İrfan Atasorkun ve Defterdarlık Uzmanı Çağatay Adıbelli tarafından verilen eğitime İçişleri ve Valilik birimleri müdürleri ve personeli, 17 İlçe kaymakamlığı yazı işleri müdürleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli katıldı.

Manisa Defterdarlığı Muhasebe Müdür Yardımcısı İrfan Atasorkun, büyükşehir olan Manisa’nın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak satın alma, kiralama ve ihale işlemleri hakkında bilgiler verdi.

Defterdarlık Uzmanı Çağatay Adıbelli de ihale işlemlerine ilişkin teknik bilgileri slayt eşliğinde sundu. Avrupa Birliği normları gözetilerek çıkarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, ihale sisteminde köklü değişiklikler yaptığını belirten Adıbelli, 4734 sayılı kanunun şeffaf yöntemleri benimsediğini belirtti.

4734 sayılı kanunla açık ve kesin bir biçimde ödeneğin bulunmadığı durumda ihaleye çıkılmaması zorunluluğu getirildiğini, ihaleye çıkılmadan önce idarelerce fiyat araştırılması yapılarak yaklaşık maliyetin tespit edilmesinin öngörüldüğünü, eşik değer kavramına yer verilerek iş türleri ve kuruluşların yapısına göre farklı parasal limitler belirlendiğini, ihaleye katılabilme şartlarının ayrıntılı biçimde düzenlendiğini, ihalenin daha geniş kitleler tarafından duyulması amacıyla, normal ilan usulleri yanında internet yolu ile ihalenin ilan edilebilmesine imkan tanındığını, 2886 sayılı Kanunda öngörülen beş ihale usulüne karşın; Kamu İhale Kanununda açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olmak üzere üç ihale usulü düzenlendiğini, ihalenin kanunda öngörüldüğü şekil ve esasta yapılmadığı iddiasıyla, ihaleyi yapan idareye şikayet yoluyla başvurulması imkanı ve bu başvuruya idarelerce cevap verilmesi zorunluluğu getirildiğini, projeleri ve kamulaştırılması yapılmamış, finansman ve ödeneği temin edilmemiş ihalelerin yapılamayacağını söyledi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir