2014 Yılı Makine Ekipman Hibe Başvurusu Sonuçları Belirlendi

16 Ağustos 2014 Cumartesi, 10:18

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında İlimiz genelinde yapılan 7147 adet Makine Ekipman hibe başvurusu ek ödenek değerlendirme sonuçlarının belirlendiğini açıkladı.

Çebi, “İlimiz genelinde 7147 adet Makine Ekipman hibe başvurusu yapılmış ve 65.024.432,71 TL hibe ödemesi talep edilmiştir. Tebliğde de belirtildiği üzere illere tahsis edilecek ödenek illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri çerçevesinde Bakanlığımızca belirlenmiştir. 2014 yılı makine ekipman hibe ödemeleri için İlimize 3.491.416,07 TL hibe ödenği ayrılmış olup, 2.053.003,68 TL’lik kısmı ilk ödemede, 1.438.412,39 TL ise ek ödenek olarak yedek listede yer alan yatırımcı ve yüklenicilere tahsis edilmiştir. ” dedi.

Tebliğ kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından çalışmaların yapıldığını ve uygun başvuru listelerinin de teşkil edildiğini ifade eden Çebi, “2014/10 sayılı tebliğin 22-3. maddesinde belirtilen ‘İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır’ hükmü çerçevesinde İl Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılmış ve uygun başvuru listesi teşkil edilmiştir” dedi.

Onaylanan yatırımcı listelerinin on gün süresince İl Müdürlüğümüzün internet sitesinde ve İl ve İlçe Müdürlüklerimizin duyuru panolarında yayımlanacağını, üreticilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağını belirten Çebi, “Hüküm uyarınca yapmış olduğumuz bu duyurular tebligat niteliği taşımaktadır. Destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcı ve yükleniciler, İl Müdürlüğümüzün internet sitesinden ilan edilerek, beş yıl süreyle Bakanlığımızın hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaktır. Başvuru fiyatı ile referans fiyat arasındaki fark yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacaktır. Fiyat farkı nedeniyle almak istediği makine ekipmanı değiştirmek isteyenler ve makine ekipmanı almaktan vazgeçen yatırımcıların 22 Ağustos 2014 cuma günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze gelerek müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.

22 Ağustos 2014 tarihinde makine değişiklik talepleri sonuçları ve makine almaktan vazgeçenler yerine, yedeklerden programa yatırımcı alınarak nihai faydalanıcı listelerinin ilan edileceğini de hatırlatan Çebi, “Nihai listede yer alan yatırımcılar, 01 Eylül 2014 tarihinde İl ve İlçe Müdürlüklerimizde hibe sözleşmesi imzalayacaktır. Hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra makine ekipman alımından vazgeçen yatırımcılar, 2 yıl süreyle başka makine ekipman alımına başvuruda bulunamayacaklardır” dedi.

Çebi, “04.07.2014 tarihinde açıklanan listeden makine ekipman almaya hak kazanan yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.