10. KALKINMA PLANI 3. BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

16 Ekim 2014 Perşembe, 22:23

Bilim Sanayi ve Teknoloji Manisa İl Müdürlüğünün Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan 10. Kalkınma Planı hakkında düzenlediği 3. Bölge İstişare Toplantısı Oreko Otel’de gerçekleştirildi.
Toplantıya Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erol Ferhat, TSE Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Yazar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Coşkun,Celal Bayar Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurşen Saklakoğlu,Bilim Sanayi ve Teknoloji Aydın İl Müdürü Mustafa Görgülü, Manisa Bilim Sanayi Teknoloji Müdürü Doç.Dr.Erbil Kalmış katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Manisa Bilim Sanayi Teknoloji Müdürü Erbil Kalmış,toplantının açılış konuşmasında Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan 10. Kalkınma Planının 2014-2018 yıllarını içerdiğini belirterek “Plan 4 ana başlığı içermektedir. Bunlar 1. Nitelikli insan, Güçlü Toplum2-YenilikçiÜretim, İstikrarlı yüksek Büyüme3-Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre4-Kalkınmaİçin Uluslararası İşbirliği.Yukarıda belirttiğimiz başlıkları hayata geçirmek adına kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluk gerektiren 25 adet dönüşüm programı hazırlanmıştır. Bu programlardan 9 tanesi bakanlığımız birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını kapsamakta içerisinde ise 250 den fazla eylem bulunmaktadır.Orta Vadeli Plan son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır. Yapısal reformlar Orta Vadeli Program döneminde hayata geçirilecek ve reformların önemli bir bölümü de bakanlığımızı ilgilendirmektedir. Keza 62. Hükümet Programında da rekabet gücünün arttırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için Ar-Ge yatırımlarının arttırılması temel öncelikler arasındadır.Bu kapsamda mevcut potansiyellerini harekete geçirerek büyüme ve kalkınma imkânlarını azami ölçüde değerlendirebilen, ekonomisi ve bireyleri için bir fırsata dönüştürebilen ülkeler kalkınma sürecini başarıyla sürdürebilirler” dedi.
Erbil’in açılış konuşmasının ardından konuşmacılar,Bölgesel Stratejik Ortaklık Kavramı Kapsamında İleri Teknolojiler Kullanılarak Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretilmesi, Böylece Cari Açığı Azaltan İşbirliğini Kuvvetlendiren Güçlü Ortaklıkların Oluşması; Hükümet Programı ve Kalkınma Planlarında Sanayinin Yeri; 10. Kalkınma Planı Kapsamında Bilim Sanayi Politikaları; Sanayi Politikalarında Kümelerin Yeri, Dünya Örnekleri; üniversite ve sanayi işbirliği konularında katılımcıları bilgilendirdiler.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.