HASAN ÖREN: OKULLARDA “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” ZORUNLU DERS OLSUN

04 Kasım 2014 Salı, 13:48

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören; okullarda “İş Sağlığı ve Güvenliğinin” zorunlu ders olarak okutulması için kanun teklifi verdi.

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi Okutulmasına Dair Kanun Teklifinde; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa tabi eğitim veren ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği” zorunlu ders olarak okutulur. Dersin içeriğine ve programına ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir denildi.

Ülkemizin en önemli sorunu haline gelen iş kazalarının önlenmesinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin önemine dikkat çeken Hasan Ören, çalışma yaşamında iş güvenliğinin bir kültür meselesi olduğunu belirterek, bu bilincin oluşturulmasına ilkokul çağında başlanması gerektiğini söyledi.

Hasan Ören yaptığı açıklamada; Soma’da yaşanan facianın ardından iş kazalarının aynı şekilde devam etmesi, kazalardan ders almadığımızı ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşmadığını ortaya çıkarmıştır.

Her yıl ülkemizde 75 bin iş kazası meydana gelmekte, bu kazalarda 1.100 civarında işçi hayatını kaybetmektedir. 2014 yılı iş kazaları açısından ülkemiz için kara bir yıl olmuştur.

Ülkemizdeki işçi ölümlerinin yaşandığı kazaların temel nedeni olarak alınmayan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gösterilmektedir. 301 işçimizin hayatını kaybettiği Soma maden kazası başta olmak üzere ülkemizdeki iş kazaların neredeyse tamamı eksik iş güvenliği tedbirleri yüzünden meydana gelmektedir.

“En kolay önlenebilir kaza” olarak adlandırılan kazalarda bile yüzlerce işçinin hayatını kaybetmesi iş sağlığı ve güvenliği bilincinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, tüm sosyal tarafların ortak sorumluluğudur ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci için ülkemizde topyekûn seferberlik ilan edilmelidir.

Bu nedenle okullarda “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersinin okutulması zorunlu hale gelmiştir. Çünkü çocuklarımız büyüyecek ve gelecekte iş yaşamında yer alacaklardır. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, daha ilköğretim çağında temel bilgilerle edinecekleri iş güvenliği bilinci yaşamlarının her döneminde yararlı olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi gelecekte çalışma yaşamında iş kazalarının önüne geçecektir.

Kanun teklifi ile çocukları, gençleri geleceğe hazırlarken toplumda ihtiyaç duyulan iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersinin zorunlu olarak okutulması sağlanacaktır dedi.​

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi Okutulmasına Dair Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla

Hasan ÖREN

Manisa Milletvekili

OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİ OKUTULMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

Kanunun Amacı

Madde 1- Kanun ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliğinin zorunlu ders olarak okutulması amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2-  Bu kanun ilköğretim, ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Madde 3- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa tabi eğitim veren ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği” zorunlu ders olarak okutulur. Dersin içeriğine ve programına ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde yaşanan iş kazaları iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşmadığını ortaya çıkarmıştır. Her yıl ülkemizde 75 bin iş kazası meydana gelmekte, bu kazalarda 1.100 civarında işçi hayatını kaybetmektedir. 2014 yılı iş kazaları açısından ülkemiz için kara bir yıl olmuştur.

Ülkemizdeki işçi ölümlerinin yaşandığı kazaların temel nedeni olarak alınmayan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gösterilmektedir. 301 işçimizin hayatını kaybettiği Soma maden kazası başta olmak üzere ülkemizdeki iş kazaların neredeyse tamamı eksik iş güvenliği tedbirleri yüzünden meydana gelmektedir.

“En kolay önlenebilir kaza” olarak adlandırılan kazalarda bile yüzlerce işçinin hayatını kaybetmesi iş sağlığı ve güvenliği bilincinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, tüm sosyal tarafların ortak sorumluluğudur ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci için ülkemizde topyekûn seferberlik ilan edilmelidir.

Bu nedenle okullarda “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersinin okutulması zorunlu hale gelmiştir. Çünkü çocuklarımız büyüyecek ve gelecekte iş yaşamında yer alacaklardır. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler, daha ilköğretim çağında temel bilgilerle edinecekleri iş güvenliği bilinci yaşamlarının her döneminde yararlı olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi gelecekte çalışma yaşamında iş kazalarının önüne geçecektir.

Kanun teklifi ile çocukları, gençleri geleceğe hazırlarken toplumda ihtiyaç duyulan iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla okullarda “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersinin zorunlu olarak okutulması sağlanacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Kanunun amacı düzenlenmiştir.

Madde 2- Kanunun kapsamı düzenlenmiştir.

Madde 3-  Madde ile okullarda iş sağlığı ve güvenliğinin zorunlu ders olarak okutulması yasal güvence altına alınmış olacaktır.

Madde 2- Bu madde yürütme maddesidir.

Madde 3- Bu madde yürürlük maddesidir.

 OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİ OKUTULMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

Kanunun Amacı

Madde 1- Kanun ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliğinin zorunlu ders olarak okutulması amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2-  Bu kanun ilköğretim, ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Madde 3- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa tabi eğitim veren ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında “İş Sağlığı ve Güvenliği” zorunlu ders olarak okutulur. Dersin içeriğine ve programına ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir