AKHİSARSPOR’A TAHKİM’DEN RED!

24 Eylül 2015 Perşembe, 18:52

Yapılan açıklama şu şekilde:

“1- E.2015/200

Akhisar Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün futbolcusu Douglas Ferreira ile ilgili PFDK’nın 17.09.2015 tarihli ve E.2015-2016/104, K.2015-2016/95 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Akhisar Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün futbolcusu Douglas Ferreira’nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, FDT’nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşıldığından Akhisar Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün futbolcusu Douglas Ferreira ile ilgili “yaptırımın ertelenmesi” talebinin kabulüne, PFDK’ca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, oybirliği ile; (K.2015/199)

 

2- E.2015/201

Sakarya Spor A.Ş.’nin futbolcusu Doğan Seçkin Şavkın ile ilgili PFDK’nın 15.09.2015 tarihli ve E.2015-2016/72, K.2015-2016/88 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Sakarya Spor A.Ş.’nin futbolcusu Doğan Seçkin Şavkın’ın müsabaka hakemine hakareti nedeniyle, FDT’nin 41/1-a.ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2015/200)

 

3- E.2015/202

Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Selçuk İnan ile ilgili PFDK’nın 17.09.2015 tarihli ve E.2015-2016/77, K.2015-2016/97 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Selçuk İnan’ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, FDT’nin 43.,35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 2resmi müsabakadan men ve 8.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasındasübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Selçuk İnan ile ilgili “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine, oybirliği ile; (K.2015/201);

 

4- E.2015/203

Bolu Spor Kulübü Başkanı Savaş ABAK’ın PFDK’nın 17.09.2015 tarih ve E.2015-2016/105, K.2015-2016/112 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

– PFDK’ca Bolu Spor Kulübü’nün Başkanı Savaş ABAK’ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle, FDT’nin 41/1-b.maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2015/202);

Karar verilmiştir.”

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir