BÜYÜKŞEHİR O İDDİALAR İLE İLGİLİ KONUŞTU

28 Kasım 2014 Cuma, 13:23

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, başıboş ve sahipsiz hayvanların toplatılması ve bunlarla ilgili işlemler konusunda bazı ilçe belediye yetkililerince yapılan Büyükşehir Belediyesi’ni suçlayıcı açıklamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Memiş, “Mahalli ve müşterek sorunların çözümünde en temel kamu kurumu niteliğinde olan belediyelerin bu konuda en büyük sorumluluk sahibi olduğunu göz ardı etmek, hem hukuki hem de toplumsal gerçeklere aykırı davranmak gibi bir sonucu da doğuracaktır” dedi.

Hayvanların, özellikle de başıboş ve sahipsiz hayvanların toplatılması ve bunlarla ilgili işlemler konusunda bazı ilçe belediye yetkililerince hukuki zeminin dışında popülist açıklamalar ve Büyükşehir Belediyesi’ni haksız yere suçlayıcı beyanlarla kamuoyuna yansıtıldığını gördüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, “Öncelikle bilinmesi gerekir ki, sadece sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar değil, tüm hayvanların korunması, işkenceden uzak ve doğal yaşamlarında rahatça yaşamalarını sağlamak bir insanlık görevi olarak herkesin üzerinde durması ve hassasiyet göstermesi gereken bir husustur. Bu noktadan yola çıkıldığında bu konuda tüm yetki, görev ve sorumluluğun mahalli idarelerde özellikle de belediyelerde olduğunu ileri sürerek, bu noktadan hareket edip çözüm üretmeye ve çözüm aramaya çalışmak bizi doğru sonuçlara götürmeyecektir” dedi.

Hayvanlar hepimizin toplumsal sorumluluğu altında

Doğanın doğal dengesinin unsuru olan hayvanların herkesin toplumsal sorumluluğu altında olduğunun altını çizen Memiş, “Ancak, mahalli ve müşterek sorunların çözümünde en temel kamu kurumu niteliğinde olan belediyelerin bu konuda en büyük sorumluluk sahibi olduğunu göz ardı etmek, hem hukuki hem de toplumsal gerçeklere aykırı davranmak gibi bir sonucu da doğuracaktır. Söz konusu meseleye, ayrıştırıcı ve ötekileştiren bir yaklaşımla yaklaşarak, bu konudaki sorumluluğun tamamen belli kuruluşlar üzerinde olduğunu ileri sürmek, toplumsal boyutu olan bir meselede geri durmak, sorunun çözümüne katkı vermemek gibi bir anlayışı da beraberinde getirecektir. Bu nedenle, tabiatın doğal dengesinin birer unsuru olan hayvanların (ister sahipli, ister sahipsiz, ister güçten düşmüş, ister sağlıklı olsun) hepimizin toplumsal sorumluluğu altında olduğu bilincinde hareket edilmelidir” dedi.

Bu bir ‘can’ meselesi

Söz konusu olan durumun bir ‘can’ meselesi olduğuna vurgu yapan Memiş, “Bu açıdan baktığımızda, kamuoyunda sıkça dile getirilen sokak hayvanlarının, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, sağlıklaştırılması, korunması ve diğer işlemlerin hangi kurum veya kuruluşlarca yerine getirileceği tartışmalarının gerekli olmadığını, bu konudaki yetki ve sorumlulukların gerek birincil mevzuat olan Hayvanları Koruma Kanunu ve gerekse ikincil mevzuat olan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirilmesi, hepsinden önemlisi de söz konusu olan hususun bir “can” meselesi olduğu bilinerek davranılması icap etmektedir” diye konuştu.

Meclis kararını hatırlattı

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre; büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden hayvan barınakları ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek büyükşehir belediyesinin görev ve yetkileri arasında olduğunu belirten Memiş, “Büyükşehir Belediyesi anlayışına uygun olarak, büyükşehir belediyelerinin yürüteceği genel kapsamlı belediyecilik hizmetlerinde olduğu gibi, hayvan barınakları konusundaki görevi de büyükşehir bütünlüğüne hitap edecek şekilde sınırlanmış ve tanımlanmıştır. Bu noktadan hareketle, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisimizde verilen bir önerge üzerine alınan 09.09.2014 tarih ve 243 sayılı meclis kararı ile sahipsiz ve sokak hayvanlarının toplatılması görevinin büyükşehir belediyesi görevleri içerisinde olduğunu belirterek, sahipsiz ve sokak hayvanlarının sadece büyükşehir belediyesince toplatılması yönünde karar vermiştir” dedi.

Barınak yapmamız ilçe belediyelerinin muaf olması anlamına gelmiyor

Kararın açıkça hukuka aykırı olması nedeni ile 5216 Sayılı yasanın 14/1. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından kez daha görüşülmek üzere Belediye Meclisi’ne iade edildiğini hatırlatan Memiş, “Meclisin çoğunluğu elinde bulunduran parti grubunun oylarıyla, karar eski haliyle Belediye Meclisinden geçmiştir. Bunun üzerine, sahipsiz ve sokak hayvanlarının aleyhine olacak ve hukuki anlamda sıkıntılı olan Belediye Meclisi kararının iptali için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün konuyu idari yargıya taşımıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak görüşümüz, hayvan barınaklarının yaptırılması ve işletilmesi görevinin tamamen büyükşehir belediyelerine ait olmadığı, dolayısıyla Büyükşehir belediyesinin büyükşehir bütünlüğüne hizmet eden hayvan barınaklarını yapıyor olması, hayvan barınakları yapılması, mevzuatla öngörülen hayvan koruma tedbirlerini alma ve gerekli hizmetleri yapma konusunda ilçe belediyelerini muaf hale getirmemektedir” dedi.

İnsanlık değerlerimizin bir yansıması olarak görülmeli

Hayvanların korunması, sokak hayvanlarının toplanması, barınaklarda muhafazası ve diğer hususlarda 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinde genel olarak belediyelerin yetkili ve görevli kılındığını da sözlerine ekleyen Memiş, “Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinde büyükşehir bütünlüğüne hizmet eden hayvan barınaklarının yapılması, yaptırılması, işletilmesi veya işlettirilmesi yetki ve görevinin münhasıran büyükşehir belediyelerine verilmiş olması, bunun dışında kalan küçük ölçekli barınakların yapılması, hayvanların korunmasıyla ilgili yetki ve görevlerin yerine getirilmesi, hayvanların toplatılması ve diğer hususlarda ilçe belediyelerinin yetkisizliği sonucunu doğurmamaktadır. Bu nedenle, bu görevlerin büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri tarafından yerine getirilmesinin gerektiği şüphesizdir. Netice itibariyle, eğer ortada toplumsal bir sorun varsa, duyarlılıkta buna paralel olarak tüm toplum kesimlerini kapsamalıdır. Hayvanları korumak, onları doğal yaşamlarında sağlıklı bir şekilde var etmek, onlara şefkat göstermek, insanlık değerlerimizin bir yansıması olarak görülmelidir” diye konuştu.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir