Manisa Valiliği yeni kararlarını açıkladı

25 Eylül 2020 Cuma, 17:24
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 25.09.2020 Tarihli ve 2020/118 Sayılı Kararı
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır.
Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi koronavirüs tanılısı ya da temaslısı kişilerin izolasyonuna yönelik filyasyon çalışmalarıdır. Tanılı ve temaslı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla filyasyon ekipleri, filyasyon ekiplerinin yanında il ve ilçelerimizde kurulan Salgın Denetim Merkezlerinin bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon sürecinin tahsis edilen yurtta tamamlatılması uygulamasına geçilmiştir.
Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.
Öte yandan koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın, temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişileri (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri görülmektedir.
Türk Ceza Kanununun 206’ ncı maddesi ile bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs tanılı hastalarla temaslı kişilerin doğru ve eksiksiz bilinememesinin sebep olacağı yayılmanın önüne geçmek amacıyla tanı konulmuş vatandaşlarımızla yakın geçmişte aynı hanede bulunmuş aile bireylerinin temaslı sayılmasına, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlıkları vasıtasıyla işyerlerinin tanı konulmuş vatandaşlarımızla temaslı diğer çalışanları hakkında doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapmaları konusunda uyarılmalarına, temaslı oldukları kişilere ilişkin olarak eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlarda/bildirimde bulunan tanılı vatandaşlarımız hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına ve aykırılığın durumuna göre Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri gereğince suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir