İŞTE MANİSA’DAKİ ŞİDDETİN BOYUTU!

08 Ocak 2015 Perşembe, 15:39

Manisa’da 1. Basamak Sağlık Çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddetle ilgili bir çalışma yapan Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ümit Atman, neredeyse her iki sağlık çalışanından birinin şiddete maruz kaldığını söyledi.

Ferdi UZUN

Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ümit Atman, Manisa’da sağlık çalışanlarının uğradığı şiddetlerle ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. Çalışma kapsamında Manisa’da birinci basamakta görev yapan bin 286 sağlık çalışanıyla görüşüldü. Yüzde 64,3’ünün kadın, yüzde 35,7’sinin ise erkeklerin oluşturduğu çalışmadan elde edilen verilere göre sağlık çalışanlarının yüzde 41.9’nun şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Çalışmada en çok erkek hastaların şiddete maruz kaldığı belirtildi.

“Veriler oldukça güvenilir”

Çalışma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ümit Atman, “Birinci basamakta yani aile hekimliği sisteminde çalışma eksiğinin olduğunu düşündüğümden dolayı 22-28 Kasım’da Antalya’da yapılan 5.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ne sunulmak üzere 2013 yılında bir çalışma planladım. Çalışma kapsamında Manisa’da birinci basamakta görev yapan bin 286 sağlık çalışanına ulaştık. Bu arkadaşlarımız gönüllü olarak çalışmaya katıldı. Çalışma süresince raporlu olanlar dışında herkes katıldı. Yani Yüzde 91,8’iu çalışmaya katıldı. Bu da oluyor ki çalışmalarımızın verileri oldukça güvenilir. 2013-2014 yılları için Manisa’daki şiddet olaylarına ayna tuttuk. Sağlık çalışanların çoğu kadın. Katılımcıların yüzde 64,3’ü kadın, yüzde 35,7’si erkeklerden oluştu. Katılımcıların çoğu yardımcı sağlık personeli dediğimiz ebeler, hemşireler, röntgen teknisyenleri, sağlık memurlarıydı. Katılımcıların yaş ortalaması 39’dur. Meslekte ortalama 16 yıldır bulunuyorlar. Son 1 yıl içinde şiddet olaylarına maruz kalıp kalmadıklarını, tanık olup olmadıklarını sorduk” dedi.

En çok sözlü şiddet

Çalışanların en fazla sözlü tehdide maruz kaldıklarını belirten Atman, “ Kadınların çok sözel şiddete, erkekler ise fiziksel şiddete maruz kaldı. Kimden şiddet görüyorsunuz diye sorduğumuzda hasta yakınlarından en çok şiddeti gördüklerini gördük. En çok erkek hasta yakını şiddet uyguladı. Şiddetin gerçekleştiği yer ve zaman olarak da muayene odasında ve mesai saatinde yapıldığını gördük. Şiddetin neden uygulandığını sorduğumuzda genellikle kurum içerisindeki uzun süre beklemeler, hasta ve yakınlarının beklentilerinin çok yüksek olması, bu beklentiyle hekime ve yardımcı sağlık çalışanına başvurulması ve bu beklentilerinin karşılanmaması üzerine şiddeti bir normal davranış gibi algılayıp şiddeti uygulaması ve ücret konusunda yaşanan sıkıntılar şiddeti ortaya çıkaran sebepler olarak karşımıza çıktı” diye konuştu.

 

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir