Boyun Fıtığı Nedir?

21 Şubat 2018 Çarşamba, 21:38

İnsan vücudunun boyun ila parmak ucu arasına değin baş gösteren hem ağrı hem de uyuşma durumunun en önemli emaresi denilen Boyun Fıtığı acaba aslında nedir? Boyun fıtığı denilen rahatsızlık, boyun bölgesinde bulunan omurların aralarında bulunan kıkırdakların, omurilik kanalı üstüne doğru yerlerinin değişmesinin bir sonucu, kol bölgesine denk gelen sinirler üstüne ve omurilik üstüne yapacağı baskının bir neticesi oluşan hastalığın adıdır.

Omurlara Baskı Artınca

Hem sinir hem de omurilik üstüne baskıyı, boyun bölgesi omurlar arası kıkırdak dokunun omurilik kanalı üstüne doğru yer değiştirmesi sureti ile artırması ile ortaya çıkan rahatsızlık olarak bilinir. Baskı artınca, ağrı da artar. Zira boyunda bulunan omurlar, omurgayı oluşturan sistemin en hassas olan omurlarını oluşturan yapıdadır. Bu sebep ile boyun bölgesinin her bir yönü cihetine hareket etmesini temin eden disk şeklinde bir yapı gibi görülen ve hem kayma hem de hasar olması mutlak boyun bölgesi üstüne zarar verir. Boyun fıtığı, genel itibarı ile bir nevi meslek hastalığı olarak görülür. Basit olarak addedilmeye matuf bu durum asıl itibarı ile yanlıştır. Zira bu meslek rahatsızlığı gibi görülen ve basite indirgenen hastalık eğer tedavi edilmez ise daha büyük rahatsızlıklara sebep olabilir. Hatta kişiyi felç dahi ede bilir.

Rahatsız Olan Meslekler

Meslek hastalığı olarak gösterilen boyun fıtığı, genel itibarı ile öğretmen olan kimseler ile şoför ve beden ciheti ile ağır olan iş üzerine çalışanlarda daha sıklıkla görülür. En fazla görüldüğü yer ise, masa başı olarak addedilen işler ile iştigal edenlerde görülmesidir. Omur bölgesinde bulunan tüm omurlar üstünde disk çeşitli oluşan zedelenmeden mütevellit bir rahatsızlık olan boyun fıtığı, insanın yaşının ilerlemesi ile oluşan kireçlenme rahatsızlığı ile birleşerek hem kol hem de bacakların üstünde bir takım sorunlar oluşturur. Bir çeşit refleks problemlerine neden olabilmektedir. Hem aşırı zorlama hem de ağır bir şeylerin kaldırılması sebebi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Ayrıca da oluşan stres neticesi iyice gerilen sinir sisteminin kasılması neticesine bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Bu yazı www.romatem.com sponsorluğunda yazılmıştır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir