SALİHLİ TSO’DAN ÜYELERİNE ÇAĞRI!

25 Eylül 2014 Perşembe, 15:35

MANİSA’nın Salihli İlçesi’ndeki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilen Torba Yasa kapsamındaki, aidat ödemelerinde sağlanan avantajlardan yararlanmak için 1 Aralık 2014 tarihine kadar başvuru süresinin bulunduğunu açıkladı.

Gecikmiş aidatları bulunan üyelerin 1 Aralık 2014 tarihine kadar TSO’ya başvurmaları halinde Torba Yasa’nın getirdiği avantajlardan yararlanabileceğini belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, üyelerin geçici 18’inci maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından istifade edebilmesi için kasım ayı sonuna kadar oda ve borsalara bir dilekçe ile başvurmasını istedi. Yüksel, düzenlemenin geçici madde kapsamında yapıldığını ve bir defaya mahsus uygulanacağını da hatırlattı. Yüksel “Kanuna eklenen maddeye göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da TOBB’a olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçiliyor” dedi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir