TAŞERON İLE İLGİLİ TORBA TASARI’YA MANİSA’DAN TEPKİ

04 Haziran 2014 Çarşamba, 19:35

Manisa’da bir araya gelen KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyeleri, meclise sunulan taşeron ile ilgili torba tasarıya tepki gösterdi. 

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün önünde toplanan BES Manisa Şubesi üyesi 15 kişi, ‘Soma’da yaşanan iş kazası değil, katliamdır. özelleştirmeye ve taşeronlaştırmaya hayır’ pankartı açtı, meclise sunulan taşeron ile ilgili torba tasarıya tepki gösterdi. Basın açıklamasını yapan BES Manisa Şube Başkanı Ali Gök, “13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamı yaşanmış, resmi rakamlara göre 301 emekçi hayatını kaybetmiştir. Katliamın ilk gününden itibaren AKP hükümeti tarafından yaşanılan katliamı örtme ve önemsizleştirmeye dönük politikalar aktif bir şekilde ortaya konulmuştur. AKP hükümeti bununla da yetinmeyerek Soma’da yaşanan hukuksuzluklara kılıf olacak bir yasal düzenlemeyi alelacele TBMM’ye sevk etmiştir” dedi. 

Soma’da yaşanan maden faciasının en büyük sebebinin taşeronlaşma olduğunu iddia eden Gök, “Soma katliamının nedeninin, uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemdir. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur. İş cinayetlerinden katliama dönüşen Soma faciası bizlere bir kez daha göstermiştir ki kuralsız, esnek çalışma dayatması, resmiyette olup fiiliyatta olmayan sendikal anlayışlar, resmiyette olup gerçekte olmayan denetimler, sürdüğü sürece facialar son bulmayacaktır” diye konuştu.

TBMM’nin gündemine getirilen yeni taşeron yasasının ülkedeki kölelik düzeninde çalışma sistemini iyice yasallaştırılacağını dile getiren Gök, “Meclise sevk edilen taşeron yasası geri çekilerek emek ve meslek örgütlerinin görüşleri ve talepleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. İş cinayetlerinin artışına neden olan taşeron çalışma yasaklanmalıdır. Özelleştirildikten sonra iş cinayetlerinin ve katliamlarla gündeme gelen tüm madenler tekrar kamulaştırılmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini özelleştiren yasa iptal edilerek, denetim yetkisi emek ve meslek örgütleri tarafından yapılmalıdır. Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı istifa etmelidir” dedi. Açıklamanın ardından bir süre “Hükümet Yasanı Al Başına Çal” sloganları atan grup, sessizce dağıldı.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir