SOMALI MADENCİLER MHP’Lİ AKÇAY’I ZİYARET ETTİ

06 Ağustos 2014 Çarşamba, 17:03

Soma’daki madenciler topladıkları imzayı MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY’a teslim

ettiler. Soma’daki maden ocaklarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale

getirilerek açılması için dört günde 11.500 imza toplayan Somalı madenciler imza dosyasını MHP

Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY’a vererek destek istediler.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman Somalı madencilerin yanında olduklarını

MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY’da AKP Soma maden faciasından sonra Somalı

madencilerimize birçok söz vermiştir. Torba kanun tasarısında bu düzenlemelerden birçoğu ya

yer almamış, ya da eksik olarak yer almıştır. AKP’nin amacı Soma’daki maden şehitlerimizin

ve gazilerimizin mağduriyetini gidermek değildir. AKP Soma maden şehitlerinin aileleri için

hazırladığını söylediği bu tasarıyla; taşeron işçiliği yaygınlaştırmakta, kara para aklayan,

bakanlara rüşvet dağıtan Rıza Zarraf gibilerini affetmekte, özelleştirmelerdeki yolsuzluklarla

ilgili mahkeme kararlarını yok saymakta, memurlarla ilgili yargı kararlarını dikkate almamakta,

meraları yapılaşmaya açmakta, TÜRGEV gibi yandaş vakıflara belediyelerce taşınmaz satışına

onay vermekte, Anayasa ve yargı kararlarını yok saymaktadır.

AKP maden ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilmesine yönelik

önergelerimizi reddetti.

Kaza sonrası Somalı madencilerle görüşen Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanının Soma’daki

maden ocaklarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilerek açılacağı ve

taşeronluğun kaldırılacağına yönelik Somalı madencilere söz verdiğini söyleyen MHP’li AKÇAY,

“ Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödövans vb. gibi yanlış uygulamalar sonucu madencilik sektörü,

deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve

rödovans gibi yanlış uygulamalar, yeterli iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması ve bilhassa denetimin

yeterince yapılmaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. Türkiye ölümlü maden kazalarında

dünyada ilk sıradadır. 1955-2014 tarihleri arasında maden kazaları nedeniyle 3.400 vatandaşımız

hayatını kaybetmiş, 326 bin kişi de yaralanmış, 15 bin maden işçimiz meslek hastalığına yakalanmıştır.

Torba kanun görüşmeleri sırasında yer altı maden ocaklarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanununa uygun hale getirilmesi için; yeraltında istihdam edilen İş güvenliği uzmanlarının

aylıklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden karşılanması, bu kapsamda istihdam

edilen iş güvenliği uzmanlarının aylık miktarı, çalışma koşulları mali ve sosyal hakları ve diğer ilgili

hususların Bakanlar Kurulunca belirlenmesine, ruhsat sahasında görev yapan teknik nezaretçi ve daimi

nezaretçiye bu görevleri dışında başka bir görev verilememesine yönelik önerge verdik. Ancak AKP

milletvekilleri bu önergemizi reddetmiştir.” dedi.

Torba Kanunda madencilerle ilgili düzenlemeler hakkında bilgi veren MHP’li AKÇAY, “ Torba

Tasarısıyla; yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı kaldırılmıştır. Maden işçilerinin çalışma saati

günde 6 hafta 36 saat olarak düzenlenmiştir. Ancak bu süre madencinin yeraltında mesai yaptığı yere

ulaşıp işe başlamasıyla başlamaktadır. Madencinin mesai yaptığı yere ulaşıp çıkması günde ortalama

iki saat sürmektedir. Dolayısıyla madencilerin çalışma saatiyle ilgili bu düzenleme tatmin edici

değildir. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılmaktadır. Linyit

ve taşkömürü çıkarılan ocaklarda yeraltında çalışan işçilere ödenecek ücret asgari ücretin iki katına

çıkarılmıştır. Yeraltı maden ocaklarında çalışanlar için emeklilik yaşı 55’den 50’ye düşürülmüştür. Oysa

50 yaşındaki bir madencinin yeraltında çalışabilmesi mümkün değildir. Yıllık ücretli izin, sıhhi izin,

hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de

fiili hizmet kapsamına dahil edilmiştir. 13 Mayıs’ta Soma’da meydana gelen maden kazalarında hayatını

kaybedenlerin ailelerinden birine kamuda iş hakkı verilmektedir. Başbakan Erdoğan maden şehitlerinin

ailelerine devletin iki konut vereceğini söylemiştir. Oysa tasarıya göre, Soma’daki madenciler için

konutları hayırsever işadamları yapacaktır.

Torba Kanunda madencilerin talepleri tam olarak karşılanmamıştır

Torba Kanunda madencilere yönelik önergelerimiz AKP tarafından reddedilmiştir.

Torba Kanun görüşmeleri sırasında verdiği ancak AKP tarafından kabul edilmeyen önergeleri

hakkında Somalı madencilere bilgi veren MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “Maden

işletmelerinde taşeronlaşmanın kaldırılmasına ve maden ruhsatlarının; rödovans, üretim veya herhangi bir

sözleşme adı altında kiralanamamasına, Yer altı maden ocaklarında çalışanlara asgari ücretin üç katı

tutarında maaş verilmesine, yer altı maden ocaklarında 20 yıl münavebeli olarak çalışanların yaş şartı

aranmadan en üst kademeden emekli edilmesine, Soma’da hayatını kaybeden evli madencilerin ailelerine

iki iş hakkı verilmesi bu iş haklarından birinin eşi ve çocuğuna diğeri anne veya babasına verilmesine,

Maden kazasında hayatını kaybeden diğer madencilerin ailelerine de kamuda iş hakkı verilmesine,

Soma’da maden kazası esnasında yeraltında çalışıp ta kurtulan ve onlarca arkadaşını kollarında kaybeden

yaklaşık 300 madenciye kamu iş hakkı verilmesine, Soma faciasından sağ kurtulanların kredi ve banka

kartları borçlarının 1 yılı faizsiz ve geri ödemesiz olmak üzere 60 ay vade ile faizsiz olarak

yapılandırılmasına yönelik önergemizi, Soma’daki maden kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ile bu

kazadan etkilenen madencilere aylık net aylık ücretlerinin yanında son olarak aldıkları aylık net üretim

primlerinin verilmesine, yeraltında istihdam edilen İş güvenliği uzmanlarının aylıklarının Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden karşılanması, bu kapsamda istihdam edilen iş güvenliği

uzmanlarının aylık miktarı, çalışma koşulları mali ve sosyal hakları ve diğer ilgili hususların Bakanlar

Kurulunca belirlenmesine, ruhsat sahasında görev yapan teknik nezaretçi ve daimi nezaretçiye bu

görevleri dışında başka bir görev verilememesine, 13 Mayıs gününün ‘Madencileri Anma Günü’ olarak

ilan edilmesi ve bu günün madencilik sektöründe çalışanlar için tam gün tatil olmasına, kamudaki asıl

işveren veya alt işverenin; yıllık ücretli veya ücretsiz izin sürelerinde dahi işçileri herhangi bir partinin

miting, gösteri, yürüyüş, panel vb organizasyonlarına götürememesi, çalışanlarına bir siyasi partiye üye

olma veya oy verme yönünde baskı yapamamasına, maden ocaklarında çalışanların hangi sendikaya üye

olacağı konusunda alt işveren ve kamu yöneticilerinin baskı kuramaması, teklinde bulunamaması, bu

yönde davranan asıl ve alt işveren hakkında idari ve adli yaptırımlar getirilmesine, yerüstü maden

ocaklarında çalışanlara yılda 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesine, yeraltı işlerinde çalışan

işçilerin yıllık ücretli izin süreleri altışar gün attırılmasına, madencilerin günde 5 haftada 30 saat

çalışmasına yönelik önergelerimiz AKP tarafından reddedilmiştir.” Dedi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.