MASKİ’DEN DEV HAMLE

22 Ekim 2015 Perşembe, 18:05

MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yakup Koç, Muradiye’ye kazandırılması planlanan Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili açıklamalar yaptı. Muradiye Mahallesi ile çevresindeki yerleşim alanlarına hitap edecek arıtma tesisinin MASKİ’nin öncelikli çalışmaları içerisinde yer aldığını belirten Genel Müdür Koç, tesis için yer arama çalışmalarının sürdüğünü ve yaklaşık 152 bin kişiye hizmet verecek tesis yerinin kesinleşmesiyle proje çalışmalarına süratle başlanılacağını söyledi. Genel Müdür Koç, bölgenin Gediz nehrini kirleten yerleşim alanları arasında yer alması nedeniyle projenin önemine de vurgu yaptı.

 

Atıksuların çevreye zararlı unsur olmasını önlemek için çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, Muradiye Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi çalışmalarını da sürdürüyor. Muradiye mahallesi ile çevre yerleşim alanlarını kapsayacak şekilde fizibilite etütleri yapılarak su kirliliği yönetmeliği  gereği, atık suların arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmesi ile ilgili planlama, projelendirme ve uygun arıtma tesisi yeri arama çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, “Gediz Havzasının büyük bir bölümünün Manisa ili sınırları içerisinde kaldığından şehrin sosyo-ekonomik faaliyetlerini, kentsel ve endüstriyel gelişmesini önemli ölçüde etkiliyor. Gediz Nehri’nin kirlenmesinde önemli alanlardan bir tanesi olan bölgeyle ilgili bu konudaki çalışmalar Müdürlüğümüzün kurulma çalışmalarının tamamlanmasından itibaren devam etmektedir” dedi.

Kamu kurumları ile yazışmalar yapıldı

Muradiye Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi projesi kapsamında Muradiye, Evranos, Karaali, Yağcılar Mahalleleri, Celal Bayar Üniversitesi ile Akgedik ve Uzunburun Mevkii’nin atık sularının toplanarak kollektör hattı vasıtasıyla ortak bir atıksu arıtma tesisine intikal ettirilmesinin planlandığını söyleyen Genel Müdür Koç, “Yaşanan çevre kirliliğini önlemek amacıyla, Genel Müdürlüğümüzün bu kadar geniş bir yerleşim alanına hizmet edecek projesi ile ilgili olarak etkin bir çalışma yürütülmektedir. İlgili Kamu Kurumları olan Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri İzmir Bölge Müdürlüğü, Yunusemre Belediye Başkanlığı ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ile değişik tarihlerde yazışmalar yapıldı” dedi.

Yer çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi

Atıksu arıtma tesisi yeri ile ilgili yapılan arazi aramaları hakkında bilgiler veren Genel Müdür Koç, “İlk olarak Atıksu Arıtma tesisi yeri olarak Muradiye Tekel Depoları Mevkii düşünüldü. Ancak söz konusu alanın Maliye hazinesi ile Tütün ve Tütün Mamülleri A.Ş. tüzel kişiliğinin ortak mülkiyetinde olduğu belirlendiğinden bahse konu alan değerlendirme dışı tutulmuştur. Arıtma tesisi ile ilgilii uygun arazi arayışlarına devam edilmiş, bu defa Manisa-Menemen karayolunun 500 metre kuzeyinde Muradiye Mahallesi’nin batı yönünde, Muradiye merkezine yaklaşık 5.5 kilometre mesafede, Yağcılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti şahsa ait olan bir arazi seçildi. Belirlenen alan ile ilgili Devlet Su İşleri İzmir Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde, söz konusu alanın Aşağı Gediz Ovaları Sulama Projesi içerisinde yer aldığı, projenin ve sulamanın bütünlüğü ile yenileme çalışmalarını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle belirlenen alana arıtma tesisi yapılması kurumca uygun görülmedi. Son olarak Menemen ilçesine doğru akış yönündeki Gediz Nehrinin sağ sahilinde Yağcılar Mahallesi sınırları içerisinde bir alan, arıtma tesisi yeri olarak seçilmiştir. Seçilen alanın orman sınırları içerisinde kalması nedeniyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden ön izin talebinde bulunulmuş olup, ön izin ile ilgili istenen çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir” diye konuştu.

152 bin kişiye hizmet sağlayacak

Muradiye Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi projesinin hayata geçirilmesi ile Muradiye ve çevresindeki yerleşim alanlarıyla birlikte yaklaşık 152 bin kişilik bir nüfusa hizmet edeceğini söyleyen Genel Müdür Koç, “Genel Müdürlüğümüzün öncelik verdiği ve en büyük projeler arasında yer alan Muradiye Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma tesisi projesi ile ilgili olarak tesis yerinin kesinleşmesine müteakip proje çalışmalarına süratle başlanılacaktır” ifadelerini kullandı.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir