HASTANE DEĞİL EFSANE

26 Mart 2014 Çarşamba, 19:39

2004 yılında bir seçim vaadi olarak gündeme gelen Manisa Şehir Hastanesi için hükümet tarafından 2008 yılına kadar herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. 2008 yılında Manisa Şehir Hastanesini tekrar gündeme getirmemiz bu konuyu TBMM Genel Kurulu’nda ve Plan Bütçe Komisyonu’nda gündeme getirmemiz sonucunda hükümet bu projeye sahiplenmiştir. Hastane inşaatı için arazi tahsisi Manisa Belediyesi tarafından 2009 yılında gerçekleştirilmiştir. 23 Aralık 2010 tarihinde ise hastane inşaatı için yedi adet ön yeterlilik başvuru dosyası idareye teslim edilmiştir. Manisa Şehir Hastanesi inşaatının temeli, gündeme geldikten yaklaşık 9 yıl, arazi tahsisinden 4 yıl,  ön yeterlilik başvuru dosyalarının tesliminden 3 yıl sonra ancak 1 Aralık 2013 tarihinde temeli atılmıştır. Ancak aradan geçen yaklaşık 116 günde bir çivi bile çakılmamıştır.  Manisa Şehir Hastanesi konusunda Manisalı kandırılmakta ve soyulmaktadır. Manisa Şehir Hastanesinin ön fizibilite raporu hazırlanmış ancak fizibilite raporu hazırlanmamıştır. Ön fizibilite raporuna göre Manisa Şehir Hastanesinin yatırım maliyeti 123 milyon liradır. Hastaneyi yapan firmaya 25 yıl boyunca aylık 64 milyon lira ödenecektir. Manisa Şehir Hastanesinin projesi yoktur. İhaleyi alan firma projenin finansmanını temin edememiştir. Maliyeti belli değildir. İhaleyi alan firmanın yönetim kurulu başkanı (YDA Grup) 1 Aralık 2013 tarihindeki konuşmada hastanenin maliyetini 480 milyon lira olarak açıklarken Tayyip Erdoğan Manisa mitinginde 283 milyon lira olarak açıklamıştır. Bütün bu belirsizlikler nedeniyle Manisa Şehir Hastanesiyle ilgili 3 Aralık 2012 tarihli soru önergemize eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve 12 Aralık 2013 tarihli soru önergemize Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu cevap verememiştir.

 

 

Bilindiği gibi Manisa Şehir Hastanesi kamu özel sektör işbirliği modeli ile yapılmaktadır. Bu modele göre; mülkiyeti kamuya ait araziler üzerinde özel sektör hastane binalarını ve tesislerini inşa edecek ve bunları yönetecektir.  Devlet de, proje için gereken araziyi girişimciye bedelsiz temin edecek, yapılan sözleşmeye göre tesislerin inşa edilmesi ve alınan hizmetler karşılığında özel girişimciye 30 yıla varan süreyle ve çok yüksek tutarlarda kira ödeyecektir. Hastaneler için yatırımcı firmalara en azından 25 yıl suresince bağımlı kalındığı için tıbbi cihaz alternatifleri, sarf malzemesi tercihi gibi konularda da inisiyatif Sağlık Bakanlığı’ndan çıkacak ve yabancı özel sektörün eline geçecektir.

 

Herkesin eşit biçimde kullanımına açık, devlet hastanesi olarak çalışan, olabilecek en üst düzeyde hizmet verecek, en düşük maliyetle, hem hizmet alanların hem de hizmet verenlerin mutlu olabileceği bir ortam yaratılması gerekmektedir. Oysa Hükümet kamu özel sektör işbirliği modeliyle “5 yıldızlı otel konforunda hastaneler” için ihaleler yapılmaktadır. Mevcut devlet hastanelerinin de bu hastanelere taşınması planlanmaktadır. Bu “5 yıldızın” bedellerinden biri de mevcut hastanelerimizin AVM ve otel yapılmak üzere şirketlere verilerek elden çıkarılmasıdır. Üstelik yapılacak “şehir hastaneleri”ni ihaleyi alan şirket temsilcilerinin yönetmesi öngörülmektedir.  Ancak yapılacak bu hastanelerin “5 yıldızının” bizlere maliyetinin ne olduğu açıklanmamaktadır.

 

123 milyon liralık Manisa Şehir Hastanesi 1 milyar 606 milyon liraya mal edilmiştir.

Klasik yöntemle ihale edilerek hastanelerin çok daha ucuza yapılması mümkün iken kamu özel işbirliği modeliyle hastanelerin çok daha yüksek meblağlara ihale etmesi şüphe doğurmaktadır. Klasik yöntemle ihale edilen 1.200 yataklı Erzurum Devlet Hastanesi 193 Milyon liraya mal olurken kamu özel sektör işbirliğiyle ihale edilen ve ön fizibilite raporuna göre sabit yatırım maliyeti 123 milyon lira olan 568 yataklı Manisa Şehir Hastanesi 1 milyar 606 milyon liraya mal olmuştur. Ön fizibilite raporuna göre Manisa Şehir Hastanesinin toplam maliyeti 123 milyon lira iken sadece yıllık bina kirası 64 milyon lira olarak belirlenmiştir. Yani 2 yıllık kira ile hastane bedeli karşılanacak, geri kalan 23 yıl için kira ödenmeye devam edecektir. Manisa Şehir Hastanesi ihalesini alan şirketten hizmet satın alınması nedeniyle bunların bedeli de ödenmeye devam edecektir. 25 yılda Manisa Şehir Hastanesi için 1 milyar 606 milyon lira kira ödenecektir. 123 milyon lira sabit yatırım maliyetini çıkartırsak Manisa Şehir Hastanesi için fazladan yapılan ödeme miktarı 1 milyar 483 milyon liradır. Bu kadar soygunu ancak azılı hırsızlar yapar.

 

 

 

 

Manisa Şehir Hastanesi Projesi,  Manisa merkezdeki kamu hastanelerinin kapatılması şartıyla onaylanmıştır.

Kamu özel sektör işbirliği ile yapılan hastaneler Türkiye’deki yatak sayısını artırmamaktadır. Aksine mevcut yatak sayılarının azaltılması kaydıyla bu ihalelere izin verilmiştir. 27.08.2010 tarihli ve 2010/T-33 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararında yer alan 7 hastaneden 5’inde yani; “Eskişehir, Bursa, Isparta, Manisa ve Yozgat illerindeki hastane projeleriyle ilgili olarak hazırlanan ön fizibilite raporlarında;  kapatılması öngörülen hastanelerin kapatılması ve kapasitesinin azaltılması öngörülen hastanelerin kapasitelerinin azaltılması” kaydıyla bu projelere onay verilmiştir. Sağlık Bakanlığı yaptığı planlamanın esaslarını ve Manisa’da hangi hastaneleri kapatacağını açıklamasa da Manisa Şehir Hastanesinin fizibilite raporunda Manisa’daki bazı kamu hastanelerinin kapatılacağı yer almaktadır. Bu fizibilite raporu kapsamda; Manisa Devlet Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi (151 yataklı ana bina, 48 yataklı eski doğum ve çocuk bakımevi binası ve 75 yataklı Morris Şinasi Çocuk Hastalıları Hastanesi) ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin kapatılarak Manisa Şehir Hastanesine dahil edileceği ve bu hastanelerin arazilerinin Manisa Şehir Hastanesini yapan firmaya ücretsiz olarak verileceği söylenmektedir. Bu hastanelerin binalarının ise ne olacağı meçhuldür.

 

Manisa Şehir Hastanesini alan firmaya hangi hizmetler devredilecektir?

Yapılacak “şehir hastaneleri”ni ihaleyi alan şirket temsilcilerinin işletmesi öngörülmektedir. Sağlık Bakanlığının sözleşmelerinde uyguladığı kriterlere göre zorunlu hizmet alanları olan ve P1 olarak adlandırılan zorunlu hizmet alanları (  bina ve arazi bakım hizmetleri, olağanüstü bakım onarım hizmetleri, bakım onarım hizmetleri, ortak hizmetler, yer bahçe bakım hizmetleri, diğer tıbbi destek hizmetleri ve P2 olarak adlandırılan opsiyonel hizmetler (  İlaçlama hizmetleri, Hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, laboratuar hizmetleri, çamaşır hizmetleri, yemek hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, atık hizmetleri, sterilizasyon dezenfeksiyon hizmetleri, hasta yönlendirme ve refakat/resepsiyon/yardım masası/tanıtma hizmetleri, otopark hizmetleri, güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri) özel sektörü verilmektedir. Bunlar arasında görüldüğü gibi tıbbi olanlar da vardır. Bunlar işletmecilik açısından kazançlı olan alanlardır.

 

Başta eczacılar olmak üzere Manisalı esnaf zarar görecektir.

Yüksek Planlama Kurulu Manisa Şehir Hastanesi projesine merkezdeki bazı kamu hastanelerinin kapanması, bazılarının da kapasitesinin azaltılması şartıyla izin vermiştir. Manisa merkezdeki kamu hastanelerinin kapanarak Manisa Şehir Hastanesine taşınması sonucu merkezde faaliyet gösteren 127 eczane bundan olumsuz etkilenecektir. Manisa Şehir Hastanesini ihaleyi alan firma işletecektir. İhaleyi alan firma Manisa Şehir Hastanesinin bahçesine kendisi eczane açacak, diğer eczanelere burada yer verilmeyecektir. Dolayısıyla merkezdeki şehir hastanelerinin kapanmasıyla zarar gören eczane sahipleri bir kez daha mağdur olacaktır. Manisa merkezdeki hastaneler bazı ihtiyaçlarını Manisalı esnaftan tedarik etmektedir. Ancak Manisa Şehir Hastanesi ihtiyaçlarını toptan olarak Manisa dışından üretici firmalardan alacağı için Manisalı esnafımız da mağdur olacaktır.

 

Manisa Şehir Hastanesinden herkes yararlanabilecek mi?

Başbakan Erdoğan, ‘ Cebine nüfus cüzdanını koyan herkes bu ülkede istediği hastaneye istediği zaman para ödemeden gidebilecek’ derken sağlık hizmetleri her geçen gün daha da paralı hale getirilmektedir. Nitekim 2008 yılında özel hastaneye giden vatandaştan SGK fiyatlarının yüzde 30’u kadar özel hastane ilave fark ücreti alınırken 2010 yılında bu oran yüzde 90’a, 21 Mayıs 2013 tarihinde yüzde 200’e çıkartılmıştır. İstanbul Avcılar’da özel hastane sahibi olan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu döneminde özel hastane ilave fark ücretlerinin yüzde yüz oranında artırılması da oldukça manidardır.   Kamu özel ortaklığı modeliyle yapılan lüks hastaneler ister istemez aklımıza bu hastanelere herkes ücretsiz olarak gidebilecek mi sorusunu getirmektedir. Mevzuata göre Sosyal Güvenlik Kurumu, hangi hizmeti karşılayacağına kendisi karar vermektedir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73. Maddesine göre “kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik hizmetleri” hizmeti alanlarca karşılanacaktır. Bu kapsamda SGK’nın Manisa Şehir Hastanesinin “5 yıldızlı otel konforunu” karşılayıp karşılamayacağı tartışmalıdır.

 

                                                                                                              Erkan AKÇAY

                                                                                                        MHP Manisa Milletvekili

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir