GEZİCİ ARAŞTIRMA AÇIKLADI İŞTE SON DURUM

06 Ocak 2014 Pazartesi, 13:21

Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 28 – 29 Aralık 2013 tarihlerinde Sözcü Gazetesi için yapılmıştır, TÜİK verilerine göre  Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 36 il ve 192 ilçede bunlara bağlı 210 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2.646’sı kadın ve 2.646’sı erkek toplam 5.292 katılımcıyla, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır.

Örneklemin seçilmesinde, çok aşamalı – tabakalı – tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir.

Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde ± % 1,2’dir.

 

Çalışmanın yürütüldüğü 36 il şöyledir;

Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU: Milletvekili Genel Seçimleri bugün yapılsa, yani sandık bugün önünüze gelse kime – hangi partiye oy verirsiniz?

 

 

BUGÜN MİLLETVEKİLİ SEÇİM OLSA?

Türkiye Geneli

AKP         43.3
CHP         28.7
MHP

18.5

BDP

8.3

DİĞER

1.2

TOPLAM

100.0

 

Gezici Araştırma Başkanı @geziciarastirma Murat Gezici;

 

 • 2011 Genel seçimlerini dikkate alarak tabloya baktığımızda AKP ciddi oy kayıpları yaşamıştır, 17 Aralık operasyonların ardından yine AKP oy kaybettiğini görmekteyiz, AKP’nin oy kayıpları bölgelere göre baktığımızda iç Anadolu, Akdeniz, Batı karadeniz ve Marmara bölgelerinde daha fazla kayıplara uğramıştır.

 

 

 

SORU: Yaklaşık 3 ay sonra yerel seçimler yapılacak fakat bu hafta bir yerel seçim yapılsa yani bu Pazar sandığa gitseniz yerel seçimlerde Belediye Meclisinde oyunuzu kime, hangi partiye verirsiniz?

 

BUGÜN BELEDİYE SEÇİMİ OLSA?

Türkiye Geneli

AKP

39.8

CHP

32.7

MHP

17.8

BDP

7.9

DİĞER

1.8

TOPLAM

100.0

 

Gezici Araştırma Başkanı @geziciarastirma Murat Gezici Yerel seçimlerde AK Parti bir çok ilde özellikle büyükşehirlerde çok küçük farklarla kaybetme ihtimali oldukça yüksektir görüşünde.

Bölgesel olarak bakarsak; Özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Güneydoğuda. Ankara ve İstanbul’u çok küçük farklarla kaybetme ihtimali oldukça yüksektir.

 

 • Halkın Hükümeti başarılı bulma oranı önceki yıllara göre kıyasla başarılı bulma oranı oldukça düştüğünü görmekteyiz, Başarısız diyenlerin oranı % 56.8

 

 • Halkın geçinemiyorum diyenlerin oranı son 7 yılın en üst seviyesinde halkın % 42.5’i geçinemiyorum demektedir.
 • Çalışan işçilerin hayatlarından memnuniyetsizlik oranı son 10 yılın en üst seviyesinde olduğunu görmekteyiz % 3 işçiden 2 si hayatından memnun değil gerek çalışma şartları gerek maaşlarının azlığından yakınmaktadır.

 

SORU: Türkiye’nin En Temel Sorunu nedir?

 

 

Türkiye’nin En Temel Sorunu nedir?

Türkiye Geneli

İşsizlik

31.2

Terör

24.8

Eğitim

17.2

Yolsuzluk

14.6

Hukuk-insan hakları

12.2

TOPLAM

100.0

 

 

@geziciarastirma Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici; BDP seçmeninin %72’si işsizlik olduğu görüşünde. MHP Seçmenin % 68.6’sı ise Terör. Eğitim diyenlerin % 71.4’ü CHP seçmenidir. AKP Seçmenin % 48’i İşsizlik görüşünde. AKP seçmeni diğer siyasi parti seçmenine göre ekonomik durumları daha kötü ve geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Son 18 ay’a baktığımızda gün geçtikçe ak parti seçmeni geçinemiyorum demekte. Yolsuzluk diyenlerin % 16’sı Ak Parti seçmeni.

Yolsuzluk Türkiye’nin 5. veya 6. Sıralarında yer alan sorun iken hızla Türkiye’nin önde gelen sorunları arasında girmiştir.

 

 

 

 

SORU: Özel İşletme olan Dershanelerin Hükümet kararıyla kapatılması uygun mudur?

 

 

 

Dershanelerin Hükümet kararıyla kapatılması uygun mudur?

Türkiye Geneli

Evet Uygundur

% 28.7

Hayır Uygun Değil

% 58.5

Fikri Yok

% 12.8

TOPLAM

100.0

 

 

 • Katılımcıların yüzde % 58.5’I Hayır uygun değil görüşünde, % 28.7’si ise Evet uygun görüşünde, % 12.8’nin ise fikri yok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU: Devlet okullarının öğrencileri sınavlara yeterince hazırladığını düşünüyor musunuz?

 

 

Devlet okullarının öğrencileri sınavlara yeterince hazırladığını düşünüyor musunuz?

Türkiye Geneli

Evet

% 22.6

Hayır

% 69.2

Fikri Yok

% 8.2

TOPLAM

100.0

 

 

 • Ak Parti seçmenlerin % 63’ü Devlet okullarının yetersiz olduğunu düşünüyor.
 • CHP Seçmenlerinin 75’i Devlet okullarının yetersiz olduğunu düşünüyor.
 • MHP Seçmenin % 68’I Devlet okullarının yetersiz olduğunu düşünüyor.
 • Parti seçmenlerin dershaneler konusunda düşünceleri parallel.

 

 

 

 

 

SORU: Sizce öğrenciler dershanelere gitmeden de iyi üniversitelere gidebiliyorlar mı?

 

 

 

Sizce öğrenciler dershanelere gitmeden de iyi üniversitelere gidebiliyorlar mı

Türkiye Geneli

Evet

% 31.8

Hayır

% 57.6

Fikri Yok

% 10.6

TOPLAM

100.0

 

 

 • Ak parti seçmenin % 57’si Hayır derken CHP Seçmenin % 70’i Hayır cevabı vermiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU: Dershanelerin kaldırılması durumunda eğitim sorunlarının sona ereceğinine inanıyormusunuz?

 

 

Dershanelerin kaldırılması durumunda eğitim sorunlarının sona ereceğinine inanıyormusunuz?

Türkiye Geneli

Hayır

% 72.9

Evet

% 19.1

Fikri Yok

% 8.0

TOPLAM

100.0

 

 

 • Katılımcıların % 72.9’u Hayır demiştir, Ak Parti seçmenin % 64’ü Hayır cevabı vermiştir. % CHP Seçmenin % 78’i Hayır cevabı vermiştir. MHP Seçmenin % 70’i hayır cevabı vermiştir.

 

 

 

SORU: 17 Aralık’ta Başlayan operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

 

 

17 Aralık’ta Başlayan operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye Geneli

Hükümete karşı bir darbe girişimidir?

% 37.7

Hiçbir art niyet taşımamaktadır, tamamen yargının yolsuzlukla mücadelesidir.

% 52.9

Ne olduğunu anlayamadım

% 9.4

TOPLAM

100.0

 

 

 

Murat Gezici; Cevap olarak Ne olduğunu anlayamadım diyenlerin % 65’i AK Parti seçmeni % 30’u BDP seçmenidir. Hükümete karşı bir darbe girişimidir diyenlerin % 81.6’sı Ak Parti seçmenidir. Hiçbir art niyet taşımamaktadır, tamamen yargının yolsuzlukla mücadelesidir diyenlerin % 83’ü de CHP seçmeni, % 18’i AKP Seçmeni, % 70’i MHP Seçmeni, % 40’ı da BDP Seçmenidir. Türkiye’de 4.5 Milyon gazete satılmaktadır bunun 3.5 milyonunu CHP Seçmeni almaktadır. 500 bini Ak Parti seçmeni aldığı görülmektedir. Ak Parti ve BDP seçmeni en az gazete okuyan ve haber izleyen seçmen kitlesinden oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU: Cemaat Hükümet tartışmasında sizce kim haklı?

 

 

Cemaat Hükümet tartışmasında sizce kim haklı?

Türkiye Geneli

Hükümet

% 32.7

Cemaat

% 35.9

İkisinin de haklı yönleri var

% 8.4

İkisi de haksız

% 23.0

TOPLAM

100.0

 

 

 

 

SORU: 17 Aralık operasyonuyla yosuzluk ve rüşmet olaylarının olduğu ortaya çıktı, bakan çocuklarının da göz altına alındığı operasyonlar gerçekleşti. Sizce Hükümet Yolsuzluk ve Rüşvetle mücadele etmelimidir?  

 

 

 

Sizce Hükümet Rüşvet ve Yolsuzlukla mücade etmelimidir?

Türkiye Geneli

Evet

% 88.3

Hayır

% 11.7

TOPLAM

100.0

 

 

 

SORU: 17 Aralık yolsuzluk operasyonun soruşturması sizce sağlıklı tarafsız ilerlediğini düşünüyormusunuz?

 

 

17 Aralık yolsuzluk operasyonun soruşturması sizce sağlıklı tarafsız ilerlediğini düşünüyormusunuz?

Türkiye Geneli

Hayır

% 70.2

Evet

% 29.8

TOPLAM

100.0

 

 

 • Halkın % 70.2’si Soruşturmayla ilgili tarafsız ilerlemediği görüşünde kaygısı var.

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU: Son zamanlarda çok fazla kutuplaşma var deniliyor. Birçok tartışmada ikiye bölündüğümüz söyleniyor. Sizce ülkemizde gerçekten kutuplaşma  var mı ?

 

 

 

Sizce Türkiye’de Kutuplaşma var mı?

Türkiye Geneli

Evet

% 67.6

Hayır

% 32.4

TOPLAM

100.0

 

 

 

ü  Türkiye’de Kutuplaşma var diyenlerin oranı % 67.6’dır. Türkiye’de bir çok konu veya sorun çözüme kavuşmuş ve çözüme kavuşur iken halkın çoğunluğu bir çok konuda destek verir iken bir yandan da Türkiye’nin Kutuplaştığını vatandaş hisediyor veya düşünüyor ise kaygı vericidir.

 

 

 

KUTUPLAŞMA SİZCE VAR MI?

Türkiye Geneli

Evet Oranları

Partiler arası Siyasi Kutuplaşma (AKP – CHP – MHP  – BDP)

% 77.2

Etnik Kutuplaşma (Türk – Kürt – Vs.)

% 73.6

Dindar – Dindar Olmayan Vs.

% 78.9

Hükümet – Cemaat

% 75.4

 

 

 

 

SORU: AKP Hükümetinin giderek daha otoriterleştiğini / Baskıcı olduğunu mu yoksa Demokratikleştiğini mi düşünüyorsunuz?

 

Anti-Demokratik

Türkiye Geneli

Otoriterleştiğini Düşünüyorum

63.8

Demokratikleştiğini Düşünüyorum

36.2

TOPLAM

100,0

 

 

 

 • AKP Seçmenin % 20.2’si Otoriterleştiğini düşünüyor.

 

 

SORU: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sert ve tek adam üslubu içinde olduğu yönünde zaman zaman eleştiriler yapılıyor. Siz bu konuda şu görüşlerden hangisine katılıyorsunuz ?

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Geneli

Başbakanın sert ve tek adam gibi davrandığını düşünmüyorum

26.8

Başbakan daha toleranslı ve uzlaşmacı olmalı

73.2

TOPLAM

100

 

 

 • AKP Seçmenin % 38.5’i Başbakan daha toleranslı ve uzlaşmacı olmalı görüşünde.

 

 

SORU:  PKK’nın silah bırakarak sınır dışına çıkacağına inanıyor musunuz?

 

 

PKK SİLAH BIRAKIP SINIR DIŞINA ÇIKACAK MI

EVET

HAYIR

İnanıyor musunuz

22.8

77.2

 

 

 

 • AKP’ye Oy verenlerin % 43’ü BDP ye oy verenlerin % 75’i inanmıyor.
 • Halkın % 77.2’si İnanmıyor.

 

 

 

SORU: Abdullah Öcalan ile T.C. Devleti’nin PKK Konusun’da görüşmelerini onaylıyor musunuz?

 

 

Abdullah Öcalan ile MİT’in PKK Konusun’da görüşmelerini onaylıyor musunuz?

Türkiye Geneli

Evet

% 18.4

Hayır

% 81.6

TOPLAM

100.0

 

 

 • Ak Parti seçmenin % 56,3’ü Hayır diyor. BDP Seçmen’nin % 9’u Hayır diyor.

 

 

 

 

 

SORU: İnsanların Yaşam Biçimine ve Tercihlerine Hükümetin Müdahalesinin Artığını Düşünüyor musunuz?

 

 

İnsanların Yaşam Biçimine ve Tercihlerine Hükümetin Müdahalesi?

Türkiye Geneli

Evet Düşünüyorum

% 69.2

Hayır Düşünmüyorum

% 30.8

TOPLAM

100.0

 

Yorum

 1. kasabalı

  7 Ocak 2014 at 08:40

  ulan sizde cemaatçi oldunuz ya, bu cemaat çekilmez artık…

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.