ERKAN AKÇAY ARTIK HIRSIZLAR POLİSİ KOVALIYOR

09 Nisan 2014 Çarşamba, 17:03

Emniyet çalışanlarının 10 Nisan Polis Bayramını kutlayan MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “ 2007 ve 2011 seçimleri öncesinde emniyet çalışanlarına ‘ özlük haklarını iyileştireceğiz’ diye söz veren AKP Hükümeti bu sözünü seçimlerden sonra unutmuştur.
AKP döneminde hırsızların polisleri kovaladığını söyleyen MHP’li AKÇAY, “ Tayyip Erdoğan Gezi olaylarında kahraman ilan ederek ödüllendirdiği polisleri, AKP’li dört bakanın, Bilal Erdoğan ve AKP’li işadamlarının da adının karıştığı 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapmaları nedeniyle vatan haini ilan etmiştir. Kanun tanımayan ve kanunsuz emirler veren, gerekirse kanunsuz uygulamalar için de kanun çıkartırız diyerek AKP milletvekillerini ve TBMM’yi dikkate bile almayan yeni İçişleri bakanı Efkan Ala, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını yapan emniyet müdürlerini ve polisleri ‘ Fizan’a ve Hizan’a” sürmekle övünmektedir. Ne acıdır ki, polisler hırsızları kovalarken AKP döneminde artık hırsızlar; polisleri, hakim ve savcıları kovalamaktadır. Ancak bu gün polisleri, hakim ve savcıları kovalayanlar bilmelidir ki, MHP iktidarında onların kaçacak yeri kalmayacaktır.” dedi.
AKP Hükümetinin seçim döneminde emniyet çalışanlarına verdiği sözleri seçimler sonrası unuttuğunu söyleyen MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “ Ülkemizin huzur ve güvenliği için her türlü fedakârlığı yapan polis teşkilatı Türk Milletinin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Zor şartlar altında can siperane görev yapan Türk polisi maalesef verdiği hizmetin karşılığını alamamaktadır. Polislerin özlük hakları, çalışma koşulları, hizmet binaları, lojmanları, gibi problemli alanlarda bir çözüm ortaya koyamayan AKP 2007 ve 2011 seçimleri öncesinde emniyet çalışanlarının özlük haklarının düzeltileceği yönündeki sözünü unutmuştur.” dedi.
Emniyet teşkilatı çalışanlarının sorunlarını gündeme getiren MHP’li AKÇAY, “ Polis memurları çalışırken birinci derecede kadroda çalışabilmekte, ancak birinci derecenin gösterge ve tazminatlarına hak kazanamadıkları için üçüncü dereceden emekli edildiği için emekli maaşları düşmektedir. Tazminat ve fazla mesai ücretleri emekli maaşına yansımadığından, emekliye ayrılan polislerin maaşı yarı yarıya düşmektedir. 2200 ek gösterge alan Emniyet çalışanlarının ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalıdır. Kamudaki personel haftada 40 saat çalışırken günde 12, haftada 72 saat çalışan polislerimiz bu çalışmalarının karşılığını alamamaktadır. Diğer kamu görevlileri hafta sonu, dinî ve resmî bayramlar, yılbaşı, diğer özel günlerde istirahat ederken polis teşkilatı bugünlerde güvenliği sağlamak için çok daha fazla çalışmaktadır. Düzensiz çalışma şartları, mesleki risk ve stresli çalışma ortamı, bırakın çalışma azmini, polisimizin yaşama azmini dahi kırmaktadır. Bu durum intihar vakalarına kadar gitmektedir. Son onbir yılda 320 polis intihar etmiş, yüzün üstünde polisimiz şehit olmuş, 1.600 polis görevi sırasında ve görevin yarattığı meslek hastalığından vefat etmiştir. Hiçbir meslekte bu kadar intihar olayı yoktur. Bunun mutlaka araştırılması gerekmektedir. Üniversite mezunu polisler ortalama yirmi altı-yirmi yedi yaşında göreve başlamaktadır. Görevde yükselme sınavlarına girebilmek için otuz beş yaş sınırı ve altı sene fiilî hizmet süresi düşürülmelidir. Bütün memurlar 8’inci dereceden itibaren ek gösterge alırken polisler ancak 4’üncü dereceden itibaren alabilmektedirler. Polise yalnızca asli görevini yapma imkânı sağlayan düzenlemeler yapılmalı, polis; bina ve kişi koruma ile tebligat işlerinden acilen kurtarılmalıdır. Emniyet teşkilatı mensuplarımızın lojmanları yetersizdir. Lojmandan faydalanamayan polislerimize kira yardımı yapılmalıdır. Polislerimizin atama ve terfileri objektif kriterlere bağlanmalıdır.” dedi.
MHP’nin emniyet çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili Kanun teklifi AKP tarafından reddetmiştir.
On iki yıllık AKP iktidarı döneminde emniyet çalışanlarının özlük, çalışma ve sosyal haklarıyla ilgili maalesef düzenleme yapılmamıştır. Emniyet mensuplarının sorunlarına ilişkin verdiğimiz Meclis Araştırma önergemiz 10 Nisan 2012 tarihinde yani polis bayramında AKP tarafından reddedilmiştir. 9 Nisan 2013’te polislerin; emniyet hizmetleri tazminatının artırılması, birinci dereceden emekli olabilmeleri, ek göstergelerinde iyileştirme yapılması ve 8’inci dereceye kadar ek göstergelerin belirlenmesine yönelik kanun teklifimiz AKP tarafından reddedilmiştir.
Emniyet çalışanlarının sendika kurmasına yönelik teklifimiz AKP tarafından reddedilmiştir
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23.maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesi, Avrupa Sosyal Şartı Sözleşmesinin 5.maddesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 22.maddesi, İLO 87 Nolu Sözleşmenin 2.maddesine göre Emniyet hizmetleri mensuplarının ve Emniyet teşkilatında çalışan diğer tüm hizmet sınıflarına dahil personelin örgütlenme hakkı vardır. Ancak AKP hükümeti polislerin sendika kurmasına izin vermemekte, buna yönelik çalışma yapan polisleri cezalandırmaktadır. Bu sendikanın kurucuları ve üyelerine sürgün ve görevden el çektirme dahil birçok baskı uygulanmıştır. Üst kademe yöneticiler hariç olmak üzere emniyet çalışanlarının sendika kurmasına yönelik kanun teklifim AKP tarafından gündeme alınmamıştır. Polisler, sosyal, ekonomik ve diğer bütün yasal haklarını koruyabilmek için sendika kurabilmeli ve bunların çalışmalarına özgürce katılabilmelidirler.
AKP döneminde hırsızlar polisleri kovalamaktadır.
Tayyip Erdoğan Gezi olaylarında kahraman ilan ederek ödüllendirdiği polisleri, AKP’li dört bakanın, Bilal Erdoğan ve AKP’li işadamlarının da adının karıştığı 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapmaları nedeniyle vatan haini ilan etmiştir. Kanun tanımayan ve kanunsuz emirler veren, gerekirse kanunsuz uygulamalar için de kanun çıkartırız diyerek AKP milletvekillerini ve TBMM’yi dikkate bile almayan yeni İçişleri bakanı Efkan Ala, 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını yapan emniyet müdürlerini ve polisleri ‘ Fizan’a ve Hizan’a” sürmekle övünmektedir. Eski içişleri bakanı Muammer Güler polislere sahip çıkacağına hırsızların önüne yatmaktadır. Ne acıdır ki, AKP döneminde artık hırsızlar; polisleri, hakim ve savcıları kovalamaktadır. Ancak bu gün polisleri, hakim ve savcıları kovalayanlar bilmelidir ki, MHP iktidarında onların kaçacak yeri kalmayacaktır.
10 Nisan Polis Bayramını kutlayan MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “ Hepimizin bildiği gibi 10 Nisan Polis Bayramıdır. Bu nedenle polislerimizin ve ailelerinin 10 Nisan Polis Bayramı’nı en iyi önce en içten duygularımla kutluyor, zor çalışma koşullarına rağmen iyi ve kötü günlerinde onlara desteklerini esirgemeyen değerli ailelerine şükranlarımı sunuyor, sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum. Başta polis şehitlerimiz olmak üzere, şehitlik mertebesine ulaşan kahraman polislerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve bir ömür diliyorum.” dedi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.