ÇİFÇİLERE TARSİM KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARI

03 Ocak 2014 Cuma, 12:57

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden çiftçilere, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin önemli uyarılar yapıldı.
Bakanlar Kurulu’nun “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararı” 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlanarak, 01.01.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Teminat altına alınacak ürünler ve riskler hakkında açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, “Bitkisel ürünler ve seralar için dolu ana riski ile birlikte çeşitli doğal afetler sonucu meydana gelen riskler, ilgili genel şartlar ve talimatlar kapsamında bitkisel ürünler için Çiftçi Kayıt Sistemine, seralar için Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Veteriner Bilgi Sistemine kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları, mandalar, koyun, keçi, koç ve tekeler için ölüm riski ile ilgili genel şartlar ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işleme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Kapalı sistemde üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riskleri ve Arıcılık Kayıt Sitemine Kayıtlı olan aktif ve plakalı kovanlar için çeşitli doğal afet riskleri, ilgili teknik şartları ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır” dedi.
Prim desteklerinden de bahseden İl Müdürü Çebi, “Bu karar kapsamında belirlenen riskler için 2014 yılında, sigorta priminin % 50’si oranında prim desteği Tarım sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacaktır. Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinde don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden karşılanacaktır” dedi.
Meteorolojik veri paylaşımlarına da değinen Çebi, “Meteoroloji İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalarımız devam etmektedir. Erken uyarı sistemi ile çiftçilerimiz, İl Müdürlüğü teknik elemanlarımız tarafından kısa mesaj yardımı ile hava durumdan önceden haberdar olmaları sağlanmaktadır” dedi.
Karara ilişkin cezai hükümler hakkında da bilgi veren Çebi, “Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. 5363 sayılı Kanunla belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar” dedi.
İl Müdürü Çebi, 2013 yılı Aralık ayı verilerine göre doğal afetler sonucu zarar gören yaklaşık 7000 çiftçiye 91 milyon ödeme yapıldığını ifade ederek, “Meydana gelen doğal afetlerden çiftçilerimizin en az şekilde etkilenmelerinde yaptıracakları tarım sigortaları çok önemli yer tutmaktadır. Doğal olayları engellemek mümkün değil fakat bu olaylara karşı alınacak tedbirler var. Bu amaçla kurulan TARSİM’e çiftçilerimizin mutlaka sigorta yaptırmasını bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.