BAŞBAKAN’IN YOK DEDİĞİ ÖNERGEDE SOMA TAM 4 KEZ GEÇİYOR

14 Mayıs 2014 Çarşamba, 17:47

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’nın Soma ilçesinde canlı yayımlanan basın toplantısında, CHP’nin 23 Ekim 2013’te Soma’daki madenlerle ilgili verdiği soru önergesinin içinde ‘Soma’ ifadesinin geçmediğini söyledi. Ancak Manisa Milletvekilleri Sakine Öz, Hasan Ören ve Özgür Özel’in TBMM’ye verdikleri dilekçede, 4 kez ‘Soma’ ifadesi geçtiği ortaya çıktı.

Yazılanları okuduğunu belirten Erdoğan, ”Meclis tutanağını incelemenizi öneririm. O günkü gündemde, Soma ile ilgili CHP vekilinin getirdiği önerge, gündemi engellemeye yönelikti. Tutanağa şöyle bir baktım, başlıkta Soma yazıyor ama içeride Soma’yla ilgili bir şey yoktu. Olay şu anda, tam böyle bir anda, bir suistimal içindesiniz. Olay üzerinden zaman geçmiştir, zaten şaşırtıcıdır, tutanakta Soma’yla ilgili bir şey yoktur.” dedi.

BAŞBAKAN ERDOĞAN’IN İÇİNDE ‘SOMA’ YOK DEDİĞİ O ÖNERGE

“Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Darkale köyünde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait kömür madeninde, 4 Eylül 2012 tarihinde çıkan yangında yaralanan 3 işçiden l’i ölmüş, 4 Ekim 2012’de çıkan yangında 4’ü ağır 9 işçi yaralanmış ve 12 Kasım 2012 tarihinde çıkan yangında ise 2’si ağır 9 işçi yaralanmıştır. En son 20 Ekim 2013 günü aynı madende meydana gelen yangında 1 işçi hayatını kaybetmiş, 27 işçi de yaralanmıştır.

Soma Darkale köyünde faaliyet gösteren bu özel maden şirketinde yaşanan iş kazalarına ilişkin 14.11.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğum 7/12590 esas numaralı soru önergesinin cevabı 13.03.2013 tarihinde verilmiş olup, gelen cevapta Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Darkale köyünde faaliyet gösteren özel şirkete ait bu kömür madeninde 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 ve 20012 yıllarında teftişler yapıldığı ve şirkete kapatma cezası, idari para cezası gibi çeşitli yaptırımlar uygulandığı belirtilmiştir. Yine gelen cevapta, söz konusu maden ocağında 5-16 Ekim 2012 tarihlerinde yapılan teftiş sonucunda bazı eksikliklerin giderildiği, 14.11.2012 tarihinde yapılan denetimler sonrasında ise ruhsat sahibine uyarı cezası yazıldığı ancak “yangınların meydana geldiği alanlarda üretim faaliyetleri sonlandırılarak başka alanlarda gerekli önlemler alınması, can ve mal emniyeti açısından tetkik tarihinde tehlikeli bir durum bulunmaması nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasına gerek duyulmadığı” ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 ve 2012 tarihlerinde olmak üzere toplam 10 teftiş yapıldığı ve çeşitli noksanlıkların tespit edildiği ve şirkete idari para cezasının kesildiği ifade edilse de üretim faaliyetleri, durdurulmamıştır. Ancak 20 Ekim 2013 tarihinde meydana gelen yangında 49 yaşındaki 6 çocuk babası Yunus Güçlü, hem geçim masraflarını hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için 1200 TL ücretle çalıştığı bu maden ocağında hayatını kaybetmiştir. Maden ocaklarının hata kabul etmeyen, ağır ve tehlikeli işler sınıfına girdiği düşünüldüğünde yapılan teftişlerde bulunan her noksanlığın oldukça önemli olduğu ortadadır. Ayrıca, yapılan teftişler sonucunda kesilen idari para cezalarının iş kazalarına engel olmadığı ve üstelik bu kazaların ölümle sonuçlandığı Soma’da yaşanan son olayla bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu ve benzeri olaylar göstermektedir ki mevcut denetim yolları yetersiz kalmaktadır. Sayın Bakan’ın soru önergesine verdiği cevabi metinden de mevcut denetim yollarının iş güvenliğini sağlamak, işçi sağlığını ve işçi haklarını korumak açısından aciz kaldığı rahatlıkla görülebilir. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından konuya el konularak yapılacak bir araştırma bundan sonra maden ocaklarında olabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi ve tüm partilerin ortak paydada konuya duyarlılık göstermesi açısından son derece önemlidir.

Soma’daki tüm maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının ve yaşanan ölümlerin sorumluları ile nedenlerinin araştırılması, bu tür olayların tekrarının yaşanmaması için kalıcı çözümlerin bulunması ve kamusal yaptırım ve denetimlerin yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla TBMM içtüzüğünün 104 ve 105.maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.