Tehlikeli Atık Nedir?

27 Aralık 2019 Cuma, 22:15

Piyasada kullanımda olan ya da ana üretimleri destekleyen ürünlerin kullanımı neticesinde atıklar ortaya çıkmaktadır. Atıklar türlerine göre farklı sınıflarda incelenmektedir. Tehlikeli atık da bu bağlamda en çok imtina gösterilen alanlardan biridir çünkü tanımında yazdığı üzere bu tür atıklar insanların sağlığına zarar verebilecek birtakım maddeler bulundurmaktadır. İnsan sağlığına ya da çevreye zarar verebilecek bu tür maddeler; yakıcı, yanıcı, patlayıcı ya da kanserojen olarak sıralanabilmektedir.

Tehlikeli Atık Kapsamına Giren Ürünler

Canlıların sağlıklı yaşam haklarını ihlal ettikleri için tehlikeli olarak nitelendirilen atıkların toplanması da saklanması da belli kanunlar çerçevesinde yapılmaktadır. Peki, hangi atık türleri bu grupta incelenmektedir? Bilindiği üzere piyasada bulunan ürünlerin neredeyse hepsinin bir kullanma süresi bulunmaktadır. Bilinmeyen şey ise kullanım süresi dolanların artık tehlikeli atık olarak nitelendirildiğidir çünkü bu tür ürünlerde farklı bakteri üretimleri gözlemlenmeye başlamaktadır. Standart dışı olan ürünler, fayda sağlamayan maddeler ya da endüstriyel proses kalıntıları da atıkların en tehlikelileri listesinde bulunmaktadır. Eski aküler, piller, yağlı araç parçaları özellikle fotoğrafçılıkta kullanılan film banyo suları da sayılan gruptadır. Açığa çıkan atıklar tehlikeli olmalarından kaynaklı olarak özel birikim ve saklama yöntemleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Tehlikeli Atıkların Genel Özellikleri

Ülkemizde atıkların yeniden hayata döndürülmesi için işlerin kolaylaştırılmasını sağlayan birtakım kodlar kullanılmaktadır. Bu sayede atıkların ne şekilde saklanacağı ortaya çıkmaktadır. Tehlikeli atık kapsamında giren atıklarda “H” kodu kullanılmaktadır. Zararlı, kanserojen, tahriş edici olmak özelliklerine göre ise numaralar verilmektedir. Bu tür atıklarda hava ya da suya karışma halinde zehirli gaz salınımı riski olduğunun da altı çizilmektedir. Bazı atıklarla temas edilmesi halinde ise canlılarda enfeksiyon riski doğmaktadır. Anlaşıldığı üzere atıkların tehlikeli olanları her daim insan ve diğer canlıların sağlıklarına olumsuz şekilde etkilerde bulunmaktadır. Bu neden yüzünden ülkemizde birikim, toplama ya da saklama konusunda detaylı incelemeler yapılarak ilerleme sağlanmaktadır.

Tehlikeli Atıklar Nasıl Saklanır?

Atıkların saklanması konusunda yetkili kurumlar bireylere destek olmaktadır. Böylelikle geri dönüşüm uygulamaları ile birlikte daha az enerji kullanımı ve daha temiz bir çevre hedeflenmektedir. Ancak tehlikeli atık birikimi normal şartlar altında mümkün olmayan bir işlemledir. Bu neden yüzünden bu tür atıkların saklanması için özel izinle faaliyet gösteren tesisler açılmaktadır. Üstelik tesislerde ürünlerin saklanmasında belirlenmiş olan bir süre bulunmaktadır. Süre ise atıkların içerik özelliklerine göre belirlenmektedir. Yetkili mercilerden izni bulunmayan firmaların ya da tesislerin tehlikeli olan atıkları saklama ve biriktirme çalışmaları yapmaları mümkün değildir. Aksi hallerde tesisler hakkında yasal işlemler başlatılmaktadır.

Tehlikeli atık yönetimi konusunda bilgi ve destek almak için https://parolaenerji.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir