PASSOLİG İÇİN SON KARAR!

03 Haziran 2014 Salı, 18:46

Ankara 16. Tüketici Mahkemesinin bir süre önce Passolig uygulamasının durdurulmasıyla ilgili verdiği karar bugün görülen davayla kaldırıldı. Yapılan itirazı görüşen mahkeme, Ankara 16.Tüketici Mahkemesinin tedbir kararına ilişkin yapılan itirazı yerinde bularak Passoligle ilgili verilen tedbir kararırın kaldırılmasına karar verdi.

“İş yoğunluğu” ve “personel yetersizliği”

Anayasa’nın 152. maddesinde, yerel mahkemelerin Anayasa’ya aykırılık başvurularında 5 ay içinde karar vereceği, bu sürede karar verilmezse mahkemelerin, davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandıracağının düzenlendiğine dikkati çekilen kararda, “Mahkememizce, bu süre boyunca Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen düzenlemenin tersinin uygulanabileceğine dair bir anlam ve yoruma ulaşılamamıştır. Zira, somut olayımızda tedbir kararının bir haftalık infaz isteme süresinin süresiz hale getirilmesi veya infaz talebinin kararın verildiği tarih yerine kararın tebliğinden itibaren başlatılmasına dair bir kanaat ve uygulama hukuka ve yasaya uygun olmayacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu. Kararda, şunlar kaydedildi:

“Dosyamızdaki bugünkü mevcut durum ve mahkememizin Anayasa’nın 152. maddesi içeriği ve yasal düzenlemeler karşısında iptal sürecinin sonuna kadar pasif bekleyiş durumunda kalmak zorunda oluşu ve her ne kadar Anayasa’ya ve evrensel kodifikasyonlara aykırı da olsa mevcut yasal düzenlemenin aksine bir uygulamaya girişme veya bu yönde tasarrufta bulunma yetkisinin bulunmaması dikkate alınarak, usul ve yasaya uygun olarak verilen 29 Nisan 2014 tarihli ihtiyati tedbir kararının mahkememizdeki aşırı iş yoğunluğu (30 Mayıs 2014 itibarıyla ve neredeyse birbuçuk aylık sürede mahkememizde açılmış tümü yeni olan dava sayısı 2 bin 173 adettir) ve mahkememize tahsis edilen personel sayısının (3 adet katip) azlığı nedeniyle ve tüm bu olumsuz altyapısal koşullar altında davacı tarafça kararın ancak 7 Mayıs 2014’te tebellüğ edilebilmesi nedeniyle mevcut HMK’nın 393/1. maddesindeki bir haftalık talep süresi de ‘de facto’ olarak geçirilmiş olmakla (ki sırf bu durum anılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’ne taşınma gerekçesidir) mahkememizin ihtiyati tedbir kararının kendiliğinden kalkmış sayılmasına resen karar verildi.”

 (Sporx)

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.