Bağımsız Denetim

14 Ocak 2018 Pazar, 20:25
Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız Denetim ticaret hukuku ile ilgili bir kavramdır ve 01.07.2012 tarihinde 6102 sayılı Kanun’la birlikte yürürlüğe girmiştir. Bağımsız denetim; bir işletmenin yıllık finansal bilgilerinin ve finansal tablolarının, finansal raporlama standartlarına uygunluğunu ve doğruluğunu, gerekli tüm denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesidir ve bu değerlendirmelerin sonunda rapora bağlanmasıdır.

Bağımsız denetimde dikkat edilecek birkaç unsur bulunmaktadır. Denetim önceden belirlenmiş ölçütlere dayanır ve standarttır fakat kullanılacak standartlar denetimin amacına göre değişiklik gösterir. Bağımsız denetimdeki önemli unsurlardan bir diğeri ise bağımsızlık ilkesidir. Tarafsız ve güvenilir bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğu için denetçilere ihtiyaç duyulur. Bu yüzden denetçi süreçlerin her birinde tarafsız olmalıdır. Aynı zamanda denetçinin denetim ilkelerine ve standartlarına uyması zorunludur.

Denetime konu olan durum tüm önemli yönleriyle ele alınmalı ve gerçeği yansıtmalıdır.

Bağımsız Denetimin Amacı Nedir?

Bağımsız denetim; standartlar doğrultusunda firmanın mali durumunu ve faaliyetlerinin sonuçlarının önemli yönleriyle ve gerçeğe dayanarak, doğru bir şekilde gösterip gösterilmediğini anlamamız için yapılır. Denetçi bu belgelerle ilgili araştırmalarını yaptıktan sonra görüşünü bildirir. Kredi verecek olanlar, devlet daireleri gibi kurumlar, mali tablolarla ilgilenen özel kurumlar tarafından denetim istenebilir.

*Denetim istemenin yanı sıra denetime ihtiyacı olan kurumlar da bulunmaktadır. Şirketler, bankalar ve finansal kuruluşlar, kamu kurumları ve benzer kurumların denetime ihtiyacı vardır. Birleşme ve satın alma gibi durumlarda mali tablo gerekebilir.

Şirketlerin denetime ihtiyaç duymalarının nedenleri:

  • Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye şirketlerinin tamamında bağımsız denetim mecburidir.
  • Halka açık olan şirketler mali durumlarını ve tablolarını kamuya açıklamalıdır. Aynı zamanda mali durumlarını İMKB’ye de bildirmek zorundadır. Halka açık olmayan şirketler ise borç aldıkları kurumlara bu denetimden çıkan sonuçları bildirmelidir.
  • Diğer şirketler finansal kapasiteleri kanıtlamak adına mali tablolarını üçüncü kişilere göndermek zorundadır.

 

Bankaların ve finansal kuruluşların denetime ihtiyaç duymasının nedenleri:

  • Mali tablolarını kamuya açıklamak ve SPK’ya göndermek zorundadır.
  • Denetlenmiş mali tablolarını sermayedarlarına ve borç aldıkları kurumlara göndermeleri gerekir.

 

*Yaygın olarak kullanılan raporlama standartları arasında; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS / IFRS / TFRS), Amerika’da Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (US GAAP) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mevzuatı (BDDK) bulunmaktadır.

Bağımsız denetim işletmeye; mali tabloların güvenirliğinin artması, işletme çalışanlarının ve yöneticilerinin sahtekarlık yapma eğiliminin azalması veya Devlet tarafından yapılabilecek vergi denetiminin yapılma olasılığı azalması gibi katkılar sağlamaktadır. Sadece işletmelere değil aynı zamanda iş hayatındaki bireylere, kamu kuruluşlarına da birçok yarar sağlamaktadır. Bağımsız denetimin Türkiye’deki öncülerinden biri olan EY sizlerin bu konudaki gerekli ve detaylı bilgiyi almanızı sağlayacaktır. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da herhangi bir firma yerine işini en iyi yapan firmayı araştırıp bulmalı ve size yardımcı olmasına izin vermelisiniz. Bağımsız denetimde ihtiyaç duyulan tarafsızlık, güvenilirlik ve şeffaflık ilkesini benimsemiş olan EY; tecrübe sahibi, bilgili ve işinin ehli çalışanlarıyla şirketlere bağımsız denetim konusunda kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir