TOPRAK ANALİZ SÜRESİ UZATILDI

03 Eylül 2014 Çarşamba, 10:25

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, toprak analizi

süresinin 30 Ekim 2014 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi

destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğin 30 Ağustos’ta Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden İl Müdürü Hasan Çebi, “Tebliğ

kapsamında toprak analiz süresinin bitiş tarihi 1 Eylül’den 30 Ekim’e kadar

uzatılmıştır” dedi.

Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çiftçi kayıt sistemine dahil

olan üreticilerin bu desteklemelerden faydalanabileceğini belirten Çebi, “Çiftçi kayıt

sistemine kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda, 1 Ocak 2014 tarihi ile 30 Ekim

2014 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım

arazileri için bu şart aranmaz. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil

eder” dedi.

Sürenin uzatılmasıyla çiftçilerin rahatladığını da söyleyen Çebi,

“Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde, çiftçilerimizin sıkıntıya girmemeleri için

toprak analizine ek süre verildi. 30 Ekim’e kadar uzatılan bu ek süre çiftçilerimizi

rahatlattı. Fakat çiftçilerimizin, olası bir sıkışıklıkla karşı karşıya kalmamaları

için son günü beklenmeden toprak analizlerini yaptırmalarında fayda var. Toprak

analizlerini belirtilen sürede yaptıran çiftçilerimiz, 31 Aralık 2014 tarihine kadar

İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvuruda bulunup gübre, mazot ve toprak analiz

desteklemelerinden yararlanabilecekler” dedi.

Tebliğ kapsamında arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere destekleme

ödemesi yapılamayacağını da hatırlatan Çebi, “Çiftçilere yıl içinde işledikleri, ÇKS’de

kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi

destekleme ödemesi yapılacaktır. Toprak analizi destekleme tutarı dekar başına 2,5 lira

olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimizin tüm bu desteklemelerden faydalanabilmeleri için

toprak analizlerini mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Laboratuvar analiz işlemleri

bir hafta sürdüğünden dolayı çiftçilerimizin toprak numunelerini en geç 24 Ekim

tarihine kadar Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara teslim etmeleri

gerekmektedir. Tüm üreticilerimizin ürünleri bol kazançları bereketli olsun” dedi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir