2014 Yılı Makine ve Ekipman Dağıtımı Yapıldı

03 Ekim 2014 Cuma, 09:35

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, İlimiz genelinde 2014 yılında makine ekipman başvurusu yapıp, hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılara makine ve ekipmanlarını dağıtıyor.

Proje kapsamında 2014 yılında 7147 adet makine ekipman başvurusu yapılmış olup, 730 makine ekipman programa alınmış, 686 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında İlimize 2014 yılında 3.481.416,07 TL hibe ödeneği ayrılmıştır. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması Bakanlığımız tarafından, illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri çerçevesinde belirlenmektedir.

İlimizde, 2007 yılından bu yana uygulanan Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2014 yılı sonu itibariyle 4.919 makine ekipman projesi programa alınmış olup, 4.620 üreticiyle hibe sözleşmesi imzalanmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal alanda belirli bir kapasitenin oluşturulmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu projelerle, çoğunluğu İlimizde üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yapılarak çiftçi ve ülke ekonomisine önemli katkılar yapılmış, özellikle uygulanacak ve uygulanmakta olan Avrupa Birliği kaynaklı fonların kullanımı için kapasite oluşturulmuştur.

Makine Ekipman Alımları kapsamında hibeye esas proje tutarı 2014 yılı itibariyle 51.903.217 TL olup, ödenen hibe tutarı 23.678.716 TL’dir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir